ประเภทผลิตภัณฑ์ >Alcohol Meter/Alcohol Breath Testers/เครื่องวัดแอลกอฮอล์  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัด % แอลกอฮอล์ ในเครื่องดื่ม
      (Alcohol % refractometer)
 

รหัสสินค้า : Code

    AHR-RHW-80ATC

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

% Alcohol in drinks

CE

1 ปี

 
 
   Alcohol  Meter  เครื่องวัด%แอลกอฮอล์ เครื่องวัดแอลกอฮอล์
     
 


 
          This model is developed for working alcohol in wines, it can measure the concentration in whiskey, vodka and beer etc. This refractometer supplies the best results in alcoholic solutions or pure alcohols of all kinds (e.g. clear, grans, liquor). With liquids such as wheat beer, red wine becomes the result of measurement more inaccurately, because the refractive index becomes from the solved materials/float-openly/coloring materials falsifies. This problem can be solved by manufacturing a distillate of the liquid.
 

Features:

 • Heavy-duty and lightweight with its aluminum construction
 • High quality and accurate testing results are guaranteed
 • Equipped with Built-in ATC compensation Range (Automatic Temperature Compensation) from 10° to 30° to correct temperature discrepancies during use
 • Easy to focus & calibrate and very convenient to use
 • Durable and built to last long
 • Comprehensive operations manual, complete with soft & protective carrying case, pipette and mini-screw driver for easy calibration are provided for user's convenience and comfortability

Accessories included:

 • Pipette + 11pcs pipette more for free
 • Mini Screw Driver
 • Soft protective carrying case
 • Operations Manual
   

       เครื่องวัด% ของแอลกอฮอล์ ในเครื่องดื่มผสมแอลกออล์  
 

Specifications

Range :
Resolution :
Acuuracy :
Size :
Weight :

  0 - 80% w/w
  1% w/w.
  ± 1%
  202 x 40 x 34 mm
  164 g

 


 

       
  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์
 
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

3,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม