ประเภทผลิตภัณฑ์ >Alcohol Meter/Alcohol Breath Testers/เครื่องวัดแอลกอฮอล์  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

ชื่อสินค้า : Product

   หลอดเป่าสำหรับเครื่องวัดแอลกอฮอล์
      (Mouthpeice for Alcohol Breath Tester)
 

รหัสสินค้า : Code

    AHM-AL-10

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Alcohol in blood

CE

1 ปี

 
 
  Alcohol Breath Tester  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์
     
 

 
FEATURES
  
  • Plastic mouthpieces
  • Fit the AL-5500,AL-6000, AL-7000, AL-9000
  • Removable
  • Washable

    หลอดเป่าสำหรับเครื่องวัดแอลกอฮอล์ ในเลือด ชนิดเป่า ใช้ได้กับเครื่อง รุ่น AL-5500,AL-6000,
AL-7000, AL-9000

   
***บรรจุกล่องละ 10 หลอด ราคา 750.00 บาท
    ***
บรรจุกล่องละ 50 หลอด ราคา 3,650.00 บาท

       
  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์
 
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

750.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม