ประเภทผลิตภัณฑ์ >Alcohol Meter/Alcohol Breath Testers/เครื่องวัดแอลกอฮอล์  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดแอลกอฮอล์ ชนิดเป่าระบบดิจิตอล
      (Breathalyzer Tester Professional Kit )
 

รหัสสินค้า : Code

    AHM-AlcoHawk-Elite

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Alcohol in blood/Temp

 CE/DOT/NHTSA

1 ปี

 
 
 Alcohol Breath Tester  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์
 
   
  


 

 
     
The AlcoHAWK Elite is the newest addition to Breathalyzer.net's professional-grade handheld AlcoHAWK Series line of breath alcohol testers. With a simple one-button function, the Elite generates accurate results quickly and is an ideal solution for portable testing with professional quality. The AlcoHAWK Elite offers the same enhanced DOT-cleared accuracy and FDA-cleared safety features contained in the AlcoHAWK Precision. It also features a new temperature sensor to ensure testing is performed in the optimal temperature range (50 - 104 F), and utilizes a new blue lit LCD display making it the most elegant AlcoHAWK Series product released to date. The Professional Kit comes with a high impact carrying case, A/C adapter, 110 mouthpieces and 9 volt battery.

Enhanced features of the AlcoHAWK Elite

      Temperature Check: The AlcoHAWK Elite includes a temperature sensor that displays the temperature at the time of testing. The AlcoHAWK Elite will display "hot" or "cool" in the new blue lit LCD display to warn if the temperature is outside of the optimal testing range, which ensures enhanced accuracy. This feature is only available in the AlcoHAWK Elite and is the first semi-conductor breath alcohol screener on the market with this feature!

      Blue Lit LCD Display: The AlcoHAWK Elite is the first unit in the Alcohawk Series to offer a blue lit LCD display to make the unit the most elegant Alcohawk Series product ever released.

Features of the AlcoHawk Precision Incorporated into the AlcoHawk Elite

      Electric Pressure Sensor: The AlcoHAWK Elite contains an electronic airflow sensor to ensure a deep lung sample is obtained. This is a vital new function because only samples of air from the deep lung are proportionate to blood alcohol content. This new innovative sensor ensures the user exhales through the mouthpiece with the required force over the 5 second exhale. This is an important feature for professional screening to prevent an intentional short exhale which could affect accuracy.

      Sample Concentration Sensor: The AlcoHAWK Elite contains a software upgrade to allow the unit to track if an even alcohol concentration is detected in the sample. This cutting edge technology serves as another check of sample integrity.

     Expanded Digital Display: The AlcoHAWK Elite has an LCD display that has been expanded to four digits. This allows the user to see the final check digit to allow expanded readout monitoring.

    Ergonomic Design: The AlcoHAWK Elite is portable, and offers a molded grip and curves to fit in the hand for comfortable use in the field.
 

SPECIFICATIONS

  Detection Range   0.000 - 0.400% BAC
  Operation   Single button
  Sensor   Sensitive Semiconductor
  Sensor Accuracy   ±0.010 at 0.02% BAC
  Display   Blue Lit LCD
  Warm-Up Time   60 Seconds
  Blowing Time   5 seconds
  Response Time   4-5 seconds
  Battery Life   200 tests
  Dimensions   6” x 2” x 10 cm
  Weight  180 g

Accessories :
- AlcoHawk ELITE Breathalyzer
- Soft carrying case
- 9 Volt Long Lasting Battery
- 5 Mouthpieces
- User manual


       เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดชนิดเป่า ระบบดิจิตอล เหมาะสำหรับใช้กับคนมากๆ แสดงผลเป็นตัวเลข สำหรับผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ต้องการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ คุณสมบัติเด่น
1.  ช่วงวัดกว้าง 0.000 - 0.400
%BAC
2.  ความแม่นยำสูงและความละเอียดสูง 0.010%
4.  แสดงค่าอุณหภูมิในขณะเป่า
5.  มีหลอดเป่า 5 อัน

พร้อมซองใส่เครื่องมือ และคู่มือ

 

       
  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัด

 

แอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

15,600.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

     

 

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
เครื่องเป่าแอลกอฮอล์
เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
เครื่องเป่าแอลกอฮอล์
เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด