ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความเร็วลม ระบบดิจิตอล แบบ 3 ถ้วย สายเคเบิ้ลยาว 25 ฟุต
    (Inspeed Vortex Pole Mount Anemometer)

รหัสสินค้า : Code

   ANM-Vortex-PM2225 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

wind speed

CE

 1 ปี

 
 
     

 

 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

13,800.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
INSPEED DIGITAL POLE MOUNT ANEMOMETER : VORTEX-PM2225

FEATURES :

      
 Rugged anemometer with dual digital display handles speeds from 3 mph to over 125 mph. Comes with exterior grade wire. The Pole Mount anemometer is great for home or mobile use where AC power is not available. Pole not included

        Knowing the wind speed is not only useful - it's informative and it's fun. The Vortex Pole Mount Anemometer is an inexpensive way to provide you with accurate wind speed in places where AC power may not be available

        Mount the head and rotor to your own pole or roof bracket, bring the wire in through a window or some other hole, and stick the display on the glass, a window, or anywhere you want. 
Connect the red & black wires and Voila!

        The Vortex Pole Mount Anemometer display is a high quality, Sigma Sport bicycle computer.  Speed range is approx. 5 to around 150 mph, although the calibration has only been verified from 5 to 50 - we did not find a wind tunnel with 150 mph calibration facilities!  Check out the wind sensor specifications for details.  Battery life is around 1,000 hours of continuous use. Some we have tested on our home lasted for well over a year on the original batteries!

 
   
    SPECIFICATIONS :
 
 

Specifications

Range :
Pole Height
:
Display :
Cable Length :
Cup Diameter :

  3  - 125 MPH,
  22 cm

  Digital LCD
  25 ft.
  5 cm each

 

     
SENSOR TYPE 3-Cup rotor
Reed switch/magnet provide 1 pulse per rotation.
OUTPUT for D2 Rotor 
(Shown in photo)
1 pulse per rotation
2.5 mph per Hz
OUTPUT for Maximum Rotor 
(Sold on products prior to ~May 2005)
1 pulse per rotation
3.4 mph per Hz
ROTOR DIAMETER approx. 5 in (~125 mm)
SPEED RANGE approx. 3 mph to 125+ mph (~5 kph to over 200 kph)
MOUNTING BRACKET Supplied with an aluminum mounting bracket with 2 holes for screws.
Designed to be mounted on top of a pole or bracket. 
Custom brackets available up request (offset, for example)
WIRE Standard length is 25 feet (8m)
custom lengths available upon request - tested OK to over 1,500 feet 
The wire is provided stripped and unterminated
2 small wire nuts provided to connect to the display once installed
DISPLAY None provided with the sensor only
Formula for converting pulses to speed: 2.5 mph per Hz (2.5 mph per pulse/second)
POWER No power required

   
    Item included :

1.  เครื่องวัดความเร็วลม 3 ถ้วย รุ่น Vortex พร้อมเสา 22 ซม.และสายเคเบิ้ล 25 ฟุต
2.  จอภาพแสดงผล
LCD รุ่น CATEYE VELO 8
3.  กรอบรองรับจอภาพ พร้อมสายต่อ
4.  แผ่นเกาะ 1 แผ่น
5.  คู่มือการใช้งาน

 
   
    เครื่องวัดความเร็วลมแบบ 3 ถ้วย VORTEX-PM2225 :

เครื่องวัดความเร็วลม สำหรับติดตั้งบนเสาหรือบนรถ เรือ และสถานที่ทั่วไป วัดความเร็วตั้งแต่ 3 mph - > 125 mph พร้อมเครื่องวัดดิจิตอลและเคเบิ้ล ยาว 25 ฟุต เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร หรือบนหลังคา หรือสามารถต่อเสาให้สูงขึ้นได้ โดยเดินสายและ
อ่านค่าความเร็วลม จากภายในอาคาร ทำจากวัสดุอย่างดี ทนทาน ต่อแดดและฝน ผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกา

 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer