ประเภทผลิตภัณฑ์ > Turbidity Meter/Turbidity Meter/เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ มิเตอร์วัดความขุ่น  

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ
    (Digital Portable Turbidity Meter)

รหัสสินค้า : Code

  TBP-OAKTON-T-10061) Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Turbidity/Temp

 CE, ISO9001

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

37,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
   
OAKTON TURBIDITY METER : T-100
        

        The Oakton 35635-00 turbidity meter T-100 kit has a waterproof and dustproof, handheld meter that floats, if dropped in liquids, and comes with calibration vials, cuvettes with light shield caps, silicone oil, lint-free cloth, and hard carrying case.  It measures substance turbidity and is commonly used for water quality testing, treatment and management, and river monitoring in environmental, and process monitoring. This meter features four-point, push-button calibration for accuracy and auto-ranging from 0 to 1000 Nephelometric Turbidity Units (NTU) for ease of use. It has a sealed optical system with an infrared light source to deliver accuracy across a wide range, and a large LCD display to show readings and units of measurement. It has hold and auto-off functions, and diagnostic error messages, as well as a power-saving function to take up to 1,200 readings using one set of batteries. The meter is Ingress Protection (IP) 67-rated, for protection against solid objects or liquids. It has EPA-recognized ASTM D6855-03 compliance, and meets ISO 7027 (DIN EN 27027) method.

        The 35635-00 has temperature range of 0 to 50 degrees C (32 to 122 degrees F). Its turbidity range is 0 to 19.99; 20.0 to 99.9; 100 to 1000 NTU, resolution 0.01, 0.1, 1.0, accuracy + or - 2% of reading from 0 to 500 NTU, + or - 3% of reading 500 to 1000 NTU. It has four primary standards 0.02, 20.0, 100 and 800 NTU. Its dimensions are 6.50(l) x 2.75(w) x 2.00(h) inches, and it weighs approximately 1.5 lbs. Use with four AAA batteries for approximately 100 hours of continuous use.

         Turbidity meters use light reflection to detect the presence of matter in a liquid substance. They are commonly used for water testing, and to test for bacteria and other growth in the food and beverage industries and in environmental applications.

           Oakton Instruments manufactures an array of scientific instruments for research, industrial, and educational uses. Since 1991, Oakton has distributed a wide variety of instruments such as meters, electrodes, and transmitters. Oakton is based in Vernon Hills, IL, and has facilities in Europe, Asia, and China

FEATURES

 
 Portable Turbidity meter (NTU)
 
 IP67 rated waterproof and dustproof housing that floats
 
 Auto-ranging upto 1000 NTU, freezes measured readings for easy
     viewing
 
Highly repeatable, stable readouts with up to ±2% accuracy
 
Infrared light source in line with DIN & ISO standards
 
Energy-saving meter delivers over 1200 tests with single battery set
 
Other features include: Push-button calibration, self-diagnostic
    messages (low-battery indicator) and maintenance-free
 
Non-formazin standards; non-carcinogenic US EPA approved
 

D  
    SPECIFICATIONS :
 

Specifications

Range :
Resolution :
Accuracy :
Calibration :

 0.01 to 19.99, 20.0 to  99.9, 100 to 1000 NTU
 0.01, 0.1, 1 NTU
 ±2% of reading(0-500)  ±3% of reading(501-1000)
 
4 points (0.02, 20.0,100,  800 NTU)
 

 

   
    Item included :
  • Meter
  • Calibration vials
  • Cuvettes with light shield caps
  • Silicone oil
  • Lint-free cloth
  • Hard carrying case

1.  เครื่องวัด
2.  น้ำยา
Reagent 30 ml x 3 ขวด
3.  หลอดแก้ว 2 หลอด
4.  แบตเตอรี่ขนาด 9V 1 ก้อน
5.  ผ้าเช็ดหลอดแก้ว 1 ผืน
6
  คู่มือการใช้งาน
7กล่องใส่เครื่องมือ
 

   
    เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ : T-100

- เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ พนิดพกพา
- ระบบดิจิตอล
- แสดงผล จอภาพ
LCD
- ช่วงวัด : 0.01 to 19.99, 20.0 to  99.9, 100 to 1000 NTU
- ความแม่นยำ :  ±2% of reading(0-500)  ±3% of reading(501-1000)
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer