ประเภทผลิตภัณฑ์ > Moisture Meter/ เครื่องวัดความชื้นไม้  เครื่องวัดความชื้นแป้ง  เครื่องวัดความชื้นวัสดุ  เครื่องวัดความชื้น 
 
   

 

   
 

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดกรดด่าง ความชื้น แสงว่างและปุ๋ยของดิน
     (4 Ways Soil Analyzer :pH/Moisture/Light/NPK)

รหัสสินค้า : Code

   SPH-Rapitest-1880 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

pH/Moisture/Light/NPK

CE

 1 ปี

 
   

 

 

.

 

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

3,890.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
   

FEATURES :

The Rapitest 1880 Electronic 4-Way Analyzer is an invaluable tool that every gardener will appreciate. This analyzer is supplied ready for use, and does not require any batteries!

        A simple slide switch on the side allows you to select between four meter scales displayed on the dial. Easily choose from fertility, light, moisture, and pH to make sure your plants meet your preferred growing conditions.

        The fertility portion of the instrument measures the soil's Nitrogen, Phosphorous and Potash (NPK) content, in combination.

         Simple readout. Ideal for outdoors or indoors. Includes light, watering, and pH guides with special needs table for over 150 plants

EASY TO USE

  • Compact and easy-to-use.
  • Unique three probe meter design allows one meter to measure combined fertility, light, moisture, and pH
  • Includes individual needs for over 150 plants
  • NO Batteries Necessary!

 

   
   


SPECIFICATIONS :

                              Specifications

Range :

 

 

 

Probes :
 

 pH : 0  to 9  pH
 Moisture : 1-4
 Light : 1000-10000 Fc/Hr
 Fertilizer : NPK Combine 
Too little,      Ideal,         Too much
                                    N    50 ppm     50-200 ppm     200 ppm  
                                    P    4 ppm        4-14 ppm        14 ppm
                                    K    50 ppm     50-200 ppm      200 ppm

 3 probes 3.5 inch in length

 

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
Rapitest-1880
2.  คู่มือการใช้ภาษาไทย
3. 
Manual & References และตารางอ้างอิง ภาษาอังกฤษ
4.  บรรจุในแพ็คมาตรฐานจากโรงงาน
 
   
    เครื่องวัดกรดด่าง ความชื้น แสงสว่างและปุ๋ย NPK : Rapitest-1880 :

 -เครื่องวัด กรดด่าง/แสง/ความชื้น/ปุ๋ย NPK ในดิน ชนิดหัววัดเป็นโลหะยาวพิเศษ ระบบเข็ม พรบ 3 อัน ยาว 3.5 นิ้ว ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer