ประเภทผลิตภัณฑ์ > Moisture Meter/ เครื่องวัดความชื้นไม้  เครื่องวัดความชื้นแป้ง  เครื่องวัดความชื้นวัสดุ  เครื่องวัดความชื้น
 
   

 

   
 

ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องวัความชื้น-อุณหภูมิ ไม้/ขี้เลื่อย/ยาสูบ/ฝ้าย/กระดาษ/เมล็ดพืช
     (Wood /Tobacco/Cotton/Paper /Grain Moisture/Temp Meter)

รหัสสินค้า : Code

   MTM-Universal-806 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Moisture/Temp

CE

 1 ปี

 
   

 

 

.

 

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

8,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
DIGITAL WOOD/TOBACCO/COTTON/PAPERS/GRAIN MOISTURE & TEMP METER

FEATURES :        

Universal-806 For Wood, fiber material,  grain and other materials

Applicable to : Wood fiber materials, Wooden articles, Chinese traditional medicine, tobacco,
cotton, papers, grain and others

Features :


- Used the exclusive Micro-computer LSI circuit and crystal time base to offer high accuracy measurement & fast measuring time.
- Wide measuring range & high resolution.
- Digital display gives exact reading with no guessing or errors.
- Compact, lightweight, and easy operation.
- Can be applicable of wood fiber materials, wooden article, tobacco, cotton, papers and   others.
- The use of durable, long lasting components, including a strong, light weight ABS plastic housing assures maintenance free performance
   for many years.  The housing has been carefully shaped to fit comfortably in either hand.
 

   
   


SPECIFICATIONS :

Specifications

 Range/ระยะวัด:
     Moisture/ความชื้น
    
Temp/อุณหภูมิ
 
0 ~ 50%
 -10 ~ 65°C
 
  Resolution/ความละเอียด 0.1
  Accuracy/ความแม่นยำ:
     Moisture/ความชื้น
    
Temp/อุณหภูมิ
   

 Power supply:แบตเตอรี่  


  ±0.5%
  ±0.8°C

  4 x 1.5 AA(UM-3)

  Dimension/ขนาด

  178 x 68 x 39 mm

   Weight/น้ำหนัก

  190 g

 Standard/Marked

  CE

 

   
    Item included :

  
1.  เครื่องวัดความชื้น

   2.  โพรบวัดความชื้นและอุณหภูมิ เสตนเลส ชนิดคู่
   3. 
ข็มอะหลั่ย 2 อัน
   4.  กล่องใส่เครื่องมือ
   5.  คู่มือการใช้งาน

 
   
    เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิ Universal-806 :

เครื่องวัดความชื้นไม้ ขี้เลื่อย ฝ้าย ยาสูบ กระดาษ เมล็ดธัญญพืช ระบบ ดิจิตอล แสดงค่าเป็นตัวเลขบนหน้าจอ LCD  สามารถพกพาได้ ใช้งานง่าย  
ความแม่นยำสูง พร้อมอุปกรณ์

 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer