ประเภทผลิตภัณฑ์ >Anemometer/Air Flow/ Air Pressure/Thermo-Anemometer/Airflow/ เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม
   

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ ระบบดิจิตอล
    (Digital Thermo-Anemometer with vane)

รหัสสินค้า : Code

   ANM-H-4327 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Air Velocity/Temp/C/F

EC

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,200.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
NEW DIGITAL ANEMOMETER/THERMOMETER ANM-H-4327

     

FEATURES :

1. Wind speed and Temperature measurement
2. Wind chill indication
3. Temperature display in C & F
4. Different wind speed measurement unit
5. Measure wind speed in : Current/Average/Max
6. Low battery warning
7. LCD Back-light
8. Auto/Manual off


      
เครื่องวัดความเร็วลม และอุณหภูมิ
      
มีความแม่นยำสูง
     
  แสดงหน่วยความเร็วเป็น m/s, ft/min, km/h, MPH และ Knots และ Beaufort scale 1-12
      
แสดงหน่วยวัดอุณหภูมิเป็น C หรือ F ได้
       แสดงเฉลี่ย(Average), ค่าสูงสุด (Max) ได้

     
  ปิดเครื่องอัตโนมัติ
      
มีไฟสว่างหน้าจอดูในที่มืดได้
       ใบพัดขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม.
     
  ใช้แบตเตอรี่ขนาด 3V CR2032 1 ก้อน

 

   
    SPECIFICATIONS :

  Operation conditions :
     Humidity : <90%RH,  Temperature : -10 °C to 45 °C

   Storage conditions : Temperature : -40 °C to 60 °C

   Measuring ranges :
     Units : Selectable M/S, ft/min, knots, KM/h, Mph
     Ranges :  M/s  0 - 30
                    Resolution 0.1, Accuracy ±5%                   
                    Max. Min. measurement

      Wind temperature ranges : -10 -45 C
                   
Resolution 0.2, Accuracy ±2 C 

  Power : 1 x CR2032 3.0V battery
 

Measurement

Range

Resolution

Accuracy

Air Velocity 0 to 5,860 ft/min
0 to 30 m/s
0 to 90 km/h
0 to 55 knots
0 to 65 mph
19 ft/min
0.1 m/s
0.3 km/h
0.2 knots
0.2 mph
±5%
±5%
±5%
±5%
±5%
Temperature
 
14° to 113 °F
-10 to +45 °C
0.36 F
0.2 C
±3.6 °F
±2 °C
 Beaufort Scale 0 -12 0.1 ±5%
 Dimension
 Display size
 Fan diameter
 Weight
104.3*57.8*19.9 mm
 30*24 mm
 30 mm
 58.9 g
 

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัดรุ่น ANM-H-4327
2.  แบตเตอรี่ ขนาด 3V   1 ก้อน
3.  คู่มือการใช้งาน ไทย-อังกฤษ
 
   
    เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ ANM-H-4327 :
 
      
เครื่องวัดความเร็วลม และอุณหภูมิ
      
มีความแม่นยำสูง
     
  แสดงหน่วยความเร็วเป็น m/s, ft/min, km/h, MPH และ Knots และ Beaufort scale 1-12
      
แสดงหน่วยวัดอุณหภูมิเป็น C หรือ F ได้
       แสดงเฉลี่ย(Average), ค่าสูงสุด (Max) ได้

     
  ปิดเครื่องอัตโนมัติ
      
มีไฟสว่างหน้าจอดูในที่มืดได้
       ใบพัดขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม.
     
  ใช้แบตเตอรี่ขนาด 3V CR2032 1 ก้อน
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer