ประเภทผลิตภัณฑ์ >Anemometer/Air Flow/ Air Pressure/Thermo-Anemometer/Airflow/ เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความเร็วลม วัดอัตราการไหลของลม และอุณหภูมิ
 บันทึกข้อมูลได้ ระบบดิจิตอล ชนิดใบพัดแยก
    (Recordable Digital Air Flow Thermo-Anemometer with vane)

รหัสสินค้า : Code

   ANM-856-500R Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Air Velocity/Air Flow//Temp/C/F/Record

EC

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

9,790.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
NEW DIGITAL 4 in 1 AIRFLOW ANEMOMETER/THERMOMETER ANM-856-500R

     

FEATURES :

  Measurement of velocity, temperature and flow
  Wind speed units selectable 5 units, Air Flow 2 units, Temperature 2 units
  Measurement of maximum and minimum wind velocity
  Measurement of 2/3 V max and Average wind flow
  Back light function
   Data hold functions
, Storing and deleting function
   Memory of 500 records
  Auto power off
  Max. Min. Current and Average measurement
  Low bat indicating function
   Connecting to PC by USB cable
   Audio key pressing alert
   Vane handle can extend to 4 cm in length


      
เครื่องวัดความเร็วลม อัตราการไหลของลมและอุณหภูมิ
      
คำนวนพื้นที่ของท่อดัคท์(Duct) ได้
      
บันทึกข้อมูลได้ 500 ข้อมูล
      
ต่อคอมพิวเตอร์ได้ โดยผ่านสายเคเบิ้ล USB และซอฟท์แวร์
      
พร้อม Certificate of Calibration
      
มีความแม่นยำสูง
      
สามารถค้างค่า Data ได้
      
สามารถค้างต่ำสุด-สูงสูดได้ (Min-Max Hold)
     
  แสดงหน่วยความเร็วลมเป็น m/s, ft/min, km/h, MPH และ Knots
      
แสดงหน่วยอัตราการไฟลของลม(ปริมาตร)เป็น CMM/CFM/M2
      
แสดงหน่วยวัดอุณหภูมิเป็น C หรือ F ได้
       แสดงเฉลี่ยได้ (Average)

     
  ปิดเครื่องอัตโนมัติ
      
มีไฟสว่างหน้าจอดูในที่มืดได้
       ใบพัดขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 ซม. ถอดได้ถอดจากตัวเครื่องได้
     
  แจ๊คเสียบใบพัดเป็น USB สายยาว 1.5 ม.
     
  ใช้แบตเตอรี่ขนาด 1.5V AA 4 ก้อน

 

   
    SPECIFICATIONS :

 

Measurement

Range

Resolution

Lowest Point Start Value

Accuracy

Air Velocity 0.0 to 8,880 ft/min
0.0 to 45.0 m/s
0.0 to 140 km/h
0.0 to 88.0 knots
0.0 TO 100 MPH
0.01 ft/min
0.001 m/s
0.001 km/h
0.01 knots
0.001 MPH

60
0.3

1.0
1
0.7

±(3%+20)
±(3%+0.1)
±(3%+0.4)
±(3%+0.2)
±(3%+0.2)
Temperature
 
32.0° to 113.0 °F
0.0° to 45.0 °C
0.1 F
0.1 C
  ±(1.8 °F)
±(1.0°C)
Air Flow
CMM(Cubic-meters)
CFM(Cubic ft/min)

0-999900 m3/min
0-999900 ft3/min

0.001 to 100
0.001 to 100

 Area :0.001-9999
 
Records  500 records
Connect to PC  By USB & Software (CD)
Power supply  4 x 1.5V AA batteries
 Dimension  149.89*80.38*38.92 mm, Vane 251*72*30 mm
 Weight  320 g

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัดรุ่น ANM-856-500R
2.  ใบพัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 ซม. 1 อัน (ถอดจากตัวเครื่องได้)
3.  สายเคเบิ้ล USB และ CD ซอฟท์แวร์
4.  แบตเตอรี่ ขนาด
1.5 V  4 ก้อน
5.  คู่มือการใช้งาน
6.  กล่องใส่เครื่องมืออย่างดี
7.
  Certificate of Calibration
 
   
    เครื่องวัดความเร็วลม วัดปริมาตร(อัตราการไหลของลม)และอุณหภูมิ ANM-856-500R :

        เครื่องวัดความเร็วลม อัตราการไหลของลมและอุณหภูมิ  คำนวนพื้นที่ของท่อดัคท์(Duct) ได้,
บันทึกข้อมูลได้ 500 ข้อมูล, ต่อคอมพิวเตอร์ได้ โดยผ่านสายเคเบิ้ล USB และซอฟท์แวร์มีความแม่นยำสูงสามารถค้างค่า Data ได้, แสดงค่าต่ำสุด-สูงสูดได้ (Min-Max Hold) แสดงหน่วยความเร็วลมเป็น m/s, ft/min, km/h, MPH และ Knots, แสดงหน่วยอัตราการไฟลของลม(ปริมาตร)เป็น CMM/CFM/M2, แสดงหน่วยวัดอุณหภูมิเป็น C หรือ F ได้, ใบพัดขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 ซม. ถอดได้ถอดจากตัวเครื่องได้,
ใช้แบตเตอรี่ขนาด 1.5
V AA 4 ก้อน

 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer