ประเภทผลิตภัณฑ์ >Alcohol Meter/Alcohol Breath Testers/เครื่องวัดแอลกอฮอล์  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดแอลกอฮอล์ ชนิดเป่า ระบบดิจิตอล
    (Digital Alcohol Breath Tester)

รหัสสินค้า : Code

   AHM-AlcoHawk Slim Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Alcohol in blood

DOT/CE/FDA/NHTSA

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

7,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

     
 
 
   
DIGITAL ALCOHOL BREATH TESTER : AlcoHawk Slim
 
       The AlcoHawk Slim offers a sleek and portable design allowing the user to discreetly screen for the presence of
alcohol.  The innovative folding mouthpiece design with replaceable mouthpiece covers allows for convenient testing of multiple individuals.

Features :

1. Simple and easy to use, lightweight and compact, folding mouthpiece design, Semi-conductor oxide sensor
2. Three replaceable mouthpiece covers,  two-digit blue back-lit display
3. Beeps when ready to use and beeps after breath sample obtained
4. Test counter function
5. Electro air flow sensor to improve breath capture quality
 
  SPECIFICATIONS :
 
  Specifications  
  BAC Range:   0.00 - 0.40% BAC (Blood Alcohol Content)
  Accuracy :   +/-0.01% at 0.02% BAC
  Weight :   3.4 oz (96 g)
  Mouthpiece :   3 pcs (included)
  Battery :   2 AA Alkaline Batteries
  Sensor :   Sensitive Semi-conductor Sensor
  Warm up time :   15 seconds
  Blowing time   5 seconds
  Response time :    5 seconds
  Dimension :   5.7 x 1.75 x 0.75 inches

     

 
  Item included :

  1.  เครื่องวัด รุ่น AlcoHawk Slim
  2.  หลอดเป่า 3 อัน
  3.
  คู่มือการใช้งาน

 
 
  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ชนิดเป่า รุ่น AlcoHawk Slim :


             เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดชนิดเป่า ระบบดิจิตอล ออกแบบเป็นพิเศษ บางและมีน้ำหนักเบา แสดงผลเป็นตัวเลข เหมาะ
   สำหรับพกติดตัวและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ได้ด้วยตนเอง หรือกับพนักงานจำนวนมาก แม่นยำสูง แสดงผลเร็วใน 5 วินาที หลอดเป่า
   สามารถพับเก็บได้ เครื่องได้รับมาตรฐานกรมการขนส่งสหรัฐอเมริกา
(USA Department of Transport:DOT)/CE/FDA/NHTSA


-เครื่องเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์สำหรับผู้ดื่มสุรา
 ระบบดิจิตอล หลอดเป่าพับได้
-ช่วงวัด
: 0.00 -0.40%BAC
-ความแม่นยำ
: +/-0.1%
-ใช้แบตเตอรี่ ขนาด
AA 2 ก้อน
-ใช้หัววัด
(Sensor) ชนิด Semi-conductor Sensor
-เวลาอุ่นเครื่อง
15 วินาที
-เวลาที่ใช้ในการเป่า 5 วินาที
-แสดงผลเร็ว ใน 5 วินาที
-น้ำหนักเครื่อง
96 กรัม
-
ขนาดเครื่อง  5.7 x 1.75 x 0.75 นิ้ว
 
     
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer