เครื่องวัดไฮโดรเจน ซัลไฟด์(Hydrogen sulfide Meter/Badge)                                                                                                            (3 items)
    เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ   เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ
  รหัสสินค้า : GLM-HYD-500A

Digital Hydrogen Sulfide(H2S) & Temp Detector เครื่องวัดแก๊สรั่ว(802)
เครื่องวัดก๊าซไฮโดรเจรซัลไฟด์ ที่ปนเปื้อนในอากาศ พร้อมวัดอุณหภูมิ ชนิดพกพา แสดงผล LCD มีเสียงและไฟเตือน และสั่นเมื่อถึงระดับอันตราย Range : 0-500 ppm
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

8,300.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

    เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ   เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ
  รหัสสินค้า : GLM-VOC-DTL-HEAS

6 in 1 VOC Datalogger Hydrogen Sulfide Ethanol Ammonia Smoke Temp Humidity Test 32 K Monitor เครื่องวัดแก๊สรั่ว
เครื่องวัด-บันทึกก๊าซ VOC (ก๊าซไข่เน่า-เอทานอล-แอมโมเนีย-โทลูอีน-ควัน) ที่ปนเปื้อน
ในอากาศ พร้อมวัดอุณหภูมิ-ความชื้น แสดงวันที่และเวลาที่เครื่องแสดงผล ตั้งและแขวนได้ มีเสียงและไฟเตือน บันทึกข้อมูลได้ 32000 ข้อมูล
Range : 0-50 ppm
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

CALL

18,600.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์   เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ   เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ
  รหัสสินค้า : GLM-SS-1198

Hydrogen Sulfide Gas Detector เครื่องวัดแก๊สรั่ว
เครื่องวัด-ก๊าซก๊าซไข่เน่า(Hydrogen Sulfide) ที่ปนเปื้อน ในอากาศ แสดงวันที่และเวลาที่เครื่องแสดงผล  มีเสียงและไฟเตือน Range : 0-500 ppm สำหรับพกติดตัว
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

39,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

    เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ   เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ
  รหัสสินค้า : GLM-HYD-BW100

Digital Hydrogen Sulfide(H2S) Detector เครื่องวัดแก๊สรั่ว(802)
เครื่องวัดก๊าซไฮโดรเจรซัลไฟด์ ที่ปนเปื้อนในอากาศ  ชนิดพกพา แสดงผล LCD มีเสียงและไฟเตือน และสั่นเมื่อถึงระดับอันตราย Range : 0-100 ppm
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

11,400.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์   เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ
เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ
  เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ
เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์   เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ
เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ
  เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ
 
เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ
เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เครื่องวัดก๊าซในอากาศ แผ่นวัดก๊าซในอากาศ เครื่องวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์