ประเภทผลิตภัณฑ์ >Alcohol Meter/Alcohol Breath Testers/เครื่องวัดแอลกอฮอล์  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

   

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดแอลกอฮอล์ ชนิดเป่า ระบบดิจิตอล
    (Digital Alcohol Breath Tester)

รหัสสินค้า : Code

   AHM-BACTrack-TRACE Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Alcohol in blood

DOT/CE/FDA/NHTSA

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

11,4000.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

     
   
 
DIGITAL ALCOHOL BREATH TESTER : TRACE 

        The easiest way to get an accurate BAC reading in seconds, the new BACTrack Trace,  Professional Breathalyzer is perfect for every alcohol sensing application.

        This slim, stylist breathalyzer is easy to use and utilizes BACTrack's award winning, state of the art, 2015 sensor technology

         Equipped with BACTrack police-grade Xtend Fuel Cell Sensor Technology, the Trace delivers the very highest accuracy and consistency.  It also provides the ability to save the last 10 readings for instant recall when needed, a feature
that will help you remember where you stand from on moment to the next

         BACTrack Trace also features a reverse LED display for easy viewing of BAC results, even in low light conditions. 
This featherweight device (just 3 oz. with batteries) packs a powerful punch and is ideal for applications that demand the
most accurate results such as clinical or professional testing-or testing yourself, friends or family

Benefits :
- Police-Grade Xtend Fuel Cell Sensor Techonology.  BACTrack's police-grade sensor technology is the same technology
  trusted by hospitals, clinics, and law enforcement, and offer the highest level of accuracy and consistency.
- Precise BAC Results- The linear response of Xtend Fuel Cell Sensor Technology provides the most accurate results over
  the complete range of alcohol concentrations expected in the breath, from 0.000 to 0.400% BAC
- Crisp 4 Digit Reverse LCD- Bright, easy to read reverse-LCD screen delivers accurate rest results in extended accuracy
  format (0.015% BAC etc)
- One Touch Operation- Press Start and begin testing in seconds
- Saves the Last 10 Readings, just press (M) button to instantly recall yours last 10 readings for easy reference.
- DOT/NHTSA Compliant - Meets federal requirements for breath alcohol screening device.
- Manufactured by BACTrack, the #1 most-trusted brand of breathalyzers, with over 13 years of experience providing
  the most accurate, convenient and affordable breath alcohol testing devices on the market.

 

 
  SPECIFICATIONS :     
 
  BAC Range:   0.000 - 0.400% BAC (Blood Alcohol Content)
  Accuracy   +/-0.005% BAC
  Last Memory   Last 10 tests
  Weight :   3.0 oz (84 g)
  Mouthpiece :   6 pcs (included)
  Battery :   2  x AAA batteries
  Sensor :   XTend Electro-Chemical Fuel Cell
  Warm up time :   10 seconds
  Blowing time   5 seconds/ Response time : within 3 seconds
  Dimension :   4.25 x 1.875 x 0.625 inches

 
 
  Item included :
  1.  เครื่องวัด รุ่น Trace
  2.  หลอดเป่า 6 อัน
  3.  ซองกระเป๋าใส่เครื่องวัด
  4.  บตเตอรี่ 2 ก้อน ขนาf AAA
  5.
  คู่มือการใช้งาน
 
  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ชนิดเป่า รุ่น  TRACE :

           เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดชนิดเป่า ระบบดิจิตอลแสดงผลเป็นตัวเลข ใช้หัววัดชนิด XTend Fuel Cell ซึ่งมีความแม่นยำสูง
  รวดเร็ว ช่วงวัดกว้าง ความละเอียดสูง เครื่องได้รับมาตรฐานกรมการขนส่งสหรัฐอเมริกา
(USA Department of Transport:DOT)/FDA/
 
CE/NHTSA เหมาะสำหรับใช้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ กับพนักงานจำนวนมาก

- เครื่องเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์สำหรับผู้ดื่มสุรา
  ระบบดิจิตอล แสดงผลทางจอภาพ
- ช่วงวัด
: 0.000 -0.400%BAC
- ความแม่นยำ
: +/-0.005% BAC
- บันทึกผลการวัดครั้งสุดท้าย 10 ครั้ง
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาก
AAA 2 ก้อน
- ใช้หัววัด
(Sensor) ชนิด XTend Electro-Chemical
   Fuel Cell
- เวลาอุ่นเครื่อง 10 วินาที
- เวลาที่ใช้ในการเป่า 5 วินาที
แสดงผลใน 3 วินาที
- น้ำหนักเครื่อง 84 กรัม
-
ขนาดเครื่อง 4.25 x 1.875 x 0.625 นิ้ว