ประเภทผลิตภัณฑ์ >Alcohol Meter/Alcohol Breath Testers/เครื่องวัดแอลกอฮอล์  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดแอลกอฮอล์  ชนิดเป่า ระบบดิจิตอล
      (Digital Alcohol Breath Tester)
 

รหัสสินค้า : Code

    AHM-KF-100AT

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Alcohol in blood

CE

1 ปี

 
 
  Al

cohol Breath Tester  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์

 
 
 
 

  FEATURES  
 • Sensor : Semiconductor alcohol sensor
 • Breath alcohol tester with LCD display 3 test levels
 • Audible alert
 • Quick response and resume

Specifications:

 • Test Level >> Safety: under 0.02% BAC,
                       Caution : 0.02 - 0.05% BAC,
                       Danger : above 0.05% BAC
 • Warm up time : within 10 seconds
 • Response time : within 5 seconds
 • Operating temp : 5 - 40 C
 • Detecting range : 0.00% - 0.19% BAC
 • Auto power off
 • Low voltage indicator
 • Power input : 2 x AAA alkaline batteries
 • Unit dimensions: 105 x 40 x 20 mm

    เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด ชนิดเป่า แบบพกพา กระทัดรัด สำหรับผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ต้องการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยตนเอง เครื่องจะแสดงสถานะ 3 ขั้น พร้อมเสียงเตือน
     
-ปลอดภัย : น้อยกว่า 0.02% BAC
      -ระวังตัว : 0.02% - 0.05% BAC
      -อันตราย : มากกว่า 0.05%BAC

 

 

 

     
  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์
 
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

470.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม