ประเภทผลิตภัณฑ์ >Alcohol Meter/Alcohol Breath Testers/เครื่องวัดแอลกอฮอล์  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดแอลกอฮอล์ ชนิดเป่า ระบบดิจิตอล
    (Digital Alcohol Breath Tester)

รหัสสินค้า : Code

   AHM-N-4235-6100 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Alcohol in blood%

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

4,690.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

     
 
     
DIGITAL ALCOHOL BREATH TESTER : N-4235-6100

       H-4235-6100 breath alcohol tester is kind of tester designed to measure concentration result of the breathed alcohol in the human body.   This device adopts advanced flat surfaced alcohol sensor which has excellent sensitivity and reproducibility, fashion and portable design make it more convenient for personal use. When the alcohol content
exceeds the preset limited level, this device would send an audio and video warning to remind your safety.

FEATURES :
- Measures Blood Alcohol Concentration (BAC) and Grams/Litre (g/l) 
- Advanced flat surfaced alcohol sensor 
- Quick response and resume
- SMD assembling, stable performance

- Smart MCU control
- Direct testing process LCD indication
- Digital LCD display with light blue backup
- Portable and fashion design
- Audio warning beyond pre-set limit
- Sensor Fault Self checking
- Battery saved design, low voltage indication
- Sensor type: flat surfaced alcohol sensor
- Working Voltage: DC4.5V(3×AAA)Batteries
Working Current: ≤120mA
- Working Environment: Temperature -10°C~50°C 
- Relative Humidity ≤95% No Dews
- Detection Range: 0.00~1.00mg/L0.00~0.20%BAC; 0.00~2.00g/L; 0.00~2.00‰BAC
- Alarming Level: 0.25mg/L (0.05%BAC, 0.50g/L; 0.50‰BAC)
- Accuracy: ±10% F.S
- Response Time:  Resume Time: ≤20s
- Display: 3 digits LCD display with light blue backup
- Dimension: 100×70×28mm (L×W×H),
- Weight : 65g


 
   
    SPECIFICATIONS :

 
Dimensions 100 x 70 x 28 mm
Weight 65g
Mouthpieces 4 included
Battery 3 x AAA batteries included
Warmup Time 10-20 Seconds
Blowing Time 5 Seconds
Response Time <20 Seconds
BAC Range  0.00-0.20BAC%; 0.00-2.00g/L, 0.00 to 1.00mg/L)
Display LCD 1.7" (with instruction : Wait, Blow, Test, Read)
Alarm Level 0.05BAC%; 0.50g/L; 0.50BAC‰; 0.25mg/L; 50mg/100mL
Air Sample 5 Seconds
Sensor Accuracy +/- 10% F.S
Mouthpiece 4 mouthpieces

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด ุ่น N4325-6100
2.  แบตเตอรี่ขนาด
AAA 3 ก้อน
3. 
ลอดเป่า 4 อัน
4.  คู่มือการใช้งาน

 
   
    เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ชนิดเป่า รุ่น N-4235-6100

เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดชนิดเป่า ระบบดิจิตอล แสดงผลเป็นตัวเลข สำหรับผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ต้องการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์  พร้อมหลอดเป่า 4 อัน แบตเตอรี่ 3 ก้อน (AAA batteries) และคู่มือ
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer