ประเภทผลิตภัณฑ์ >Alcohol Meter/Alcohol Breath Testers/เครื่องวัดแอลกอฮอล์  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

 
   

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดแอลกอฮอล์ ชนิดเป่า ระบบดิจิตอล
    (Digital Alcohol Breath Tester)

รหัสสินค้า : Code

   AHM-BACTrack-Element Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Alcohol in blood

DOT/CE/FDA/NHTSA

 1 ปี

 
     
 
 

.

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

12,4000.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

   

DIGITAL
ALCOHOL BREATH TESTER : ELEMENT

The BACTrack Element uses highly accurate XTend Fuel Cell Sensor technology and an internal pump to provide trusted results.  It is small size and affordability make it perfect for anyone-from individuals and businesses to professional groups and even law enforcement.

Benefits :

- It provides more accurate and more consistent results as compared with semi-conductor breathalyzer. 
  With the Element,  you are more likely to show the same test results when you test some repeatedly in very short
  period of time.
- It will not show a false positive for someone who is diabetic or on a low calorie diet.  Other semiconductor
  breathalyzers will sometime show a false positive results for these individuals.
- It can remain accurate for up to thousand of tests.
- It is more accurate at higher BAC concentrations.  For example, if someone is very intoxicated, say 0.22%BAC, the
  Element is more likely to provide an accurate test results as compare to semiconductor models, which often lose
  accuracy at higher BAC values.  Ther Element's XTend sensor technology enables this device to provide trusted
  results.
   
    SPECIFICATIONS :
 
  BAC Range:   0.000 - 0.400% BAC (Blood Alcohol Content)
  Accuracy   +/-0.005
  Weight :   4.4 oz (125 g)
  Mouthpiece :   5 pcs (included)
  Battery :   2  x AAA batteries
  Sensor :   XTend Electro-Chemical Fuel Cell
  Warm up time :   10 seconds
  Blowing time   5 seconds/ Response time : within 10 seconds
  Dimension :   2.0 x 4.75 x 0.75 inches

     

   
    Item included :

 
1.  เครื่องวัด รุ่น Element
  2.  หลอดเป่า 5 อัน
  3.  ซองกระเป๋าใส่เครื่องวัด
  4.  บตเตอรี่ 2 ก้อน ขนาf AAA
  5.  คู่มือการใช้งาน

 
   
    เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ชนิดเป่า รุ่น Element :

         เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดชนิดเป่า ระบบดิจิตอลแสดงผลเป็นตัวเลข ใช้หัววัดชนิด XTend Fuel Cell ซึ่งมีความแม่นยำสูง
  รวดเร็ว ช่วงวัดกว้าง ความละเอียดสูง เครื่องได้รับมาตรฐานกรมการขนส่งสหรัฐอเมริกา
(USA Department of Transport:DOT)/FDA/
  CE/NHTSA
เหมาะสำหรับใช้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ กับพนักงานจำนวนมาก

- เครื่องเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์สำหรับผู้ดื่มสุรา
  ระบบดิจิตอล แสดงผลทางจอภาพ
- ช่วงวัด
: 0.000 -0.400%BAC
- ความแม่นยำ
: +/-0.005
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาก
AAA 2 ก้อน
- ใช้หัววัด
(Sensor) ชนิด XTend Electro-Chemical
   Fuel Cell
- เวลาอุ่นเครื่อง 10 วินาที
- เวลาที่ใช้ในการเป่า 5 วินาที
- น้ำหนักเครื่อง 125 กรัม
-
ขนาดเครื่อง 2.0 x 4.75 x 0.75 นิ้ว