เครื่องวัดแรงดึง เครื่องวัดแรงกด(Force gauge/Force Meter)                                                                                              (2 items)
    เครื่องวัดแรงดึง เครื่องวัดแรงกด วัดแรงดึง วัดแรงกด    
  รหัสสินค้า : FGM-FGE-50XRV

SHIMPO Microprocessor Digital Force Gauge
เครื่องวัดแรงดึง FGE-50X

เครื่องวัดแรงดึง เครื่องวัดแรงกด ระบบดิจิตอล Range : 20.00 Kg, 50.00 Lb/200.0 N(Selectable), ความแม่นยำ : +/-0.2% F.S., ความละเอียด : 0.01 lb/0.01 kg/0.1 N
 
อ่านค่ากลับหัวได้ ใช้แบตเตอรี่ชาร์จได้ พร้อมอุปกรณ์ และใบเซอร์ (Calibration Certificate) |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

36,390.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

    เครื่องวัดแรงดึง เครื่องวัดแรงกด วัดแรงดึง วัดแรงกด    
  รหัสสินค้า : FGM-STO-20

SHITO Microprocessor Digital Force Gauge
เครื่องวัดแรงดึง FGE-50X

เครื่องวัดแรงดึง เครื่องวัดแรงกด ระบบดิจิตอล Range : 20.00 Kg, 50.00 Lb/200.0 N, อ่านค่ากลับหัวได้ ใช้แบตเตอรี่ชาร์จได้ พร้อมอุปกรณ์
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

38,390.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

    เครื่องวัดแรงดึง เครื่องวัดแรงกด วัดแรงดึง วัดแรงกด    
    เครื่องวัดแรงดึง เครื่องวัดแรงกด วัดแรงดึง วัดแรงกด    
เครื่องวัดแรงดึง   ครื่องวัดแรงกด เครื่องวัดแรงดึง