ประเภทผลิตภัณฑ์ >Sound Level Meter/Digital Sound Level Meter/เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความดังเสียง

 เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง (Sound Level Meters)                                                                                      (21 items)
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
  รหัสสินค้า : SLM-AS-R4824

SMART SENSOR Digital Sound Level  Meter
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง
เครื่องวัดเีสียง  Range : 30-130 dB, ตั้งระดับช่วงวัดได้ 4 ระดับ, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD มาตรฐาน CE/IEC651, Type 2,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      2,890.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
  รหัสสินค้า : SLM-TS-130

Digital Sound Level  Meter
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง(TASI)
เครื่องวัดเีสียง  Range : 30-130 dB, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD มาตรฐาน ดูค่า สูงสุด ต่ำสุดและค้างค่าหน้าจอได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      1,350.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
  รหัสสินค้า : SLM-HP-13082

Digital Sound Level  Meter
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง(HP-882C)
เครื่องวัดเีสียง  Range : 30-130 dB, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD มาตรฐาน ดูค่า สูงสุด ค้างค่าหน้าจอได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      2,250.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
  รหัสสินค้า : SLM-HP-13082AC

Digital Sound Level  Meter
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง(HP-882A)
เครื่องวัดเีสียง  Range : 30-130 dBA/C, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD มาตรฐาน ดูค่า สูงสุด ค้างค่าหน้าจอได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      4,650.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
  รหัสสินค้า : SLM-AR-824

SMART SENSOR Digital Sound Level  Meter
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง
เครื่องวัดเีสียง  Range : 30-130 dB, ตั้งระดับช่วงวัดได้ 4 ระดับ, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD มาตรฐาน IEC651, Type 2, ANSI S1.4 Type 2,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      4,900.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
  รหัสสินค้า : SLM-AR-814

SMART SENSOR Digital Sound Level  Meter
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง
เครื่องวัดเีสียง  Range : 30-130 dBA, 35-130 dBC, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD มาตรฐาน IEC651, Type 2, ANSI S1.4 Type 2, CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info/
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      2,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
  รหัสสินค้า : SLM-HL-MH130AC

Digital Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง (MS-6708)
เครื่องวัดเสียง  Range : 30-130 dBA, 35-130 dBC แสดงผล LCD ค้าวค่าสูงสุดได้
ความละเอียด 0.1
dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB มีไฟส่องสว่างหน้าจอ
มาตรฐาน CE RoHS|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      3,800.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
  รหัสสินค้า : SLM-SL-130A

Mini Digital Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง Range : 30-130 dBA, แสดงผล LCD  ค้างค่าสูงสุด  ความแม่นยำ ±1.5dB ปิดเครื่องอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      1,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
  รหัสสินค้า : SLM-F-4013A

Digital Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง Range : 40-130 dBA, แสดงผล LCD  ค้างค่าหน้าจอได้  ความแม่นยำ ±1.5dB ปิดเครื่องอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      2,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
  รหัสสินค้า : SLM-HY-MM130

Digital Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง Range : 30-130 dB (Auto range), แสดงผล LCD  ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุดและค้างค่าหน้าจอได้  ความแม่นยำ ±1.4dB ปิดเครื่องอัตโนมัติ
มาตรฐาน IEC61672-1 class2 |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      4,790.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
  รหัสสินค้า : SLM-DT-85A

CEM  Digital Mini Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง
เครื่องวัดเสียง  Range : 40-130 dB, แสดงผล LCD แสดงค่าสูงสุด/ต่ำสุด  ความละเอียด
0.1
dB, ความแม่นยำ ±3.0 dB  ปิดเครื่องอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      3,790.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
  รหัสสินค้า : SLM-DT-805

CEM Digital Sound Level  Meter เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง  Range : 30-100 dB, 60-130 dB, ความละเอียด 0.1, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD  มาตรฐาน CE, IEC651, Type 2, ANSI S1.4 Type 2
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      7,790.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
  รหัสสินค้า : SLM-PSPL01

PYLE  Digital Mini Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง  Range : 40-130 dB, แสดงผล LCD แสดงค่าสูงสุด/ต่ำสุด  ความละเอียด
0.1
dB, ความแม่นยำ ±3.0 dB  ปิดเครื่องอัตโนมัติ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      5,490.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
  รหัสสินค้า : SLM-SPL-1000

SCOSCHE SPL Sound Level Meter
เครื่องวัดเสียง
ครื่องวัดเสียง  Range :
60-130 dB, แสดงผล LCD ค้างค่าสูงสุด/ต่ำสุด ปิดเครื่องอัตโนมัติ เหมาะสำหรับเครื่องเสียง |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      4,490.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
  รหัสสินค้า : SLM-840018

SPER SCIENTIFIC Digital Sound Level Meter
เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง  Range : Auto range 32-130 dB, ความละเอียด 0.1dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB แสดงผล LCD  ค้างค่าสูงสุด, คาลิเบรทได้ในตัวเครื่อง(Internal Calibrator)
 ปิดเครื่องอัตโนมัติ าตรฐาน ANSI S1.4 Type 2 and IEC61672-1 Class 2
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      7,190.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
  รหัสสินค้า : SLM-CENTER-329

Center Digital Sound Level Meter
เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง  Range : Auto range 40-130 dB, ความละเอียด 0.1dB,
ความแม่นยำ ±2 dB แสดงผล LCD  ค้างค่าสูงสุด ปิดเครื่องอัตโนมัติ าตรฐาน  EC61672-1 Class 2 |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      5,790.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  รหัสสินค้า : HGM-DT-8820

4 in 1 Environment Meter(Light/Sound Level/Temp/Humidity)

เครื่องวัดแสง เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น ในเครื่องเดียวกัน Range : 20-20000 lux, 35-100 dB, -20 to 750 °C, 35-95% RH, ความละเอียด 0.01, ความแม่นยำ ±5.0%, แสดงผล LCD |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      6,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
  รหัสสินค้า : SLM-SL-Analog

Analog Sound Level  Meter
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง
เครื่องวัดเีสียง ระบบเข็ม  Range : 50-126 dB, มีปุ่มปรับช่วงวัดได้ 7 ช่วง
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      5,575.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง   Sound Level Meter, Sound Meter
เครื่องวัดเสียง ต่อคอมพิวเตอร์ได้/บันทึกข้อมูลได้(Sound Level Meters/PC Conect/ Data Logger)                   (13 items)
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  รหัสสินค้า : SLM-MS-701RSPC

Digital
Sound Level Data Logger with RS-232 (DT-173)
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้  Range : 30-130dB ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.4 dB, แสดงผล LED  ต่อ PC ผ่าน USB บันทึกได้ 16000 ข้อมูล คาลิเบรทได้ด้วยซอฟท์แวร์ พร้อมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      9,980.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  รหัสสินค้า : SLM-HL-130-320

Digital
Sound Level Data Logger with USB SR-6622
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้  Range : 30-130dB ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD   ต่อ PC ผ่าน USB บันทึกได้ 32000 ข้อมูล ตั้งระดับเตือนได้ พร้อมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      3,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  รหัสสินค้า : SLM-DT-129920

Digital
Sound Level Data Logger with USB (DT-173)
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้  Range : 30-130dB ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.4 dB, แสดงผล LED   ต่อ PC ผ่าน USB บันทึกได้ 129920 ข้อมูล คาลิเบรทได้ด้วยซอฟท์แวร์ พร้อมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      9,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  รหัสสินค้า : SLM-844-4700

Smart Sensor High Accuracy
Digital Sound Level Meter with USB
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้  Range : 30-130dBA/35-130dBC
(5 Level ranges : 30-80, 50-100, 60-110, 80-130, 30-130)
ความละเอียด 0.1,
ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD  มาตรฐาน IEC PUB 651 Type 2/ANSI S1.4
Type 2  ต่อ PC ผ่าน USB บันทึกได้ 4700 ข้อมูล พร้อมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      8,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  รหัสสินค้า : SLM-SL-5868-30

High Accuracy Digital Sound Decibel Meter with PC Connection
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้  Range : Lp 30-130 dB(A), 35-130 dB(B), 40-130 dB(C), Leq 30-130 dB,  LN  0-100% ความละเอียด 0.1, ความแม่นยำ ±1 dB, แสดงผล LCD  มาตรฐาน IEC 651 Type 2, ANSI 1.4 Type 2ต่อ PC ผ่าน
RS-232
พร้อมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      7,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  รหัสสินค้า : SLM-850013

Sper Scientific Advance Data Logging Sound Meter with PC Connection
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้  Range : 30-130 dB บันทึกข้อมูลได้
31,000 ข้อมูล,
ความละเอียด 0.1, ความแม่นยำ ±1.dB, แสดงผล LCD,  Bar graph  มาตรฐาน IEC 651 Type 2, ANSI 1.4 Type 2ต่อ PC ผ่าน USB พร้อมซอฟท์แวร์และ
อุปกรณ์มาตรฐานครบชุด |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
      CALL    
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  รหัสสินค้า : SLM-DT-8852

CEM Industrial High Accuracy Digital Sound Noise Level Meter Data Logger with USB เครื่องวัดเสียง
เครื่องวัดเสียง  Range : 30-80 dB, 50-100 dB, 80-130 dB, 30-130 dB,  ความละเอียด 0.1, ความแม่นยำ ±1.4 dB, แสดงผล LCD  มาตรฐาน IEC61672-1 Class 2 and ANSI S1.4 Type 2 standards. CE, EMC, EN:50081-1, 50082-1, บันทึกข้อมูลได้ 32,600 ข้อมูล ต่อ PC ผ่าน USB พร้อมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
      CALL    
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  รหัสสินค้า : SLM-DT-8851

CEM Industrial High Accuracy Digital Sound Noise Level Meter with USB
เครื่องวัดเสียง  Range : 30-80 dB, 50-100 dB, 80-130 dB, 30-130 dB,  ความละเอียด 0.1, ความแม่นยำ ±1.4 dB, แสดงผล LCD  มาตรฐาน IEC61672-1 Class 2 and ANSI S1.4 Type 2 standards. CE, EMC, EN:50081-1, 50082-1, ต่อ PC ผ่าน USB พร้อมซอฟท์แวร์และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
      CALL    
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  รหัสสินค้า : SLM-DT-815

CEM Digital Sound Level/Data Logger Meter เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัด
เครื่องวัดเสียง และบันทึกข้อมูลเสียง  Range : Low 30-80 dB, Med 50-100 dB,  Hi 80-130 dB, 30-130 dB (Auto) ความละเอียด 0.1, ความแม่นยำ ±1.5 dB, แสดงผล LCD , บันทึกข้อมูลได้ 50 ข้อมูล,  มาตรฐาน  IEC651, Type 2, ANSI S1.4 Type 2, IE61672-1 |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
 Special offer      8,990.00
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter   เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter
  รหัสสินค้า : SLM-407750

EXTECH Sound Level Meter with PC Interface เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัด
เครื่องวัดเีสียง  Range : 30-130 dB, กร๊าฟ 50 dB, ความละเอียด 0.1 dB, ความแม่นยำ ±1.5 dB แสดงผล LCD และกราฟ, แสดงค่าสูงสุด/ต่ำสุด, ตัวเลขใหญ่, มีฟิลเตอร์ดูดเสียง background,  ต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน RS232 (option)
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
    สินค้าราถูก    ราคาสุทธิ/บาท
      CALL    
   ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง

  Tags : เครื่องวัดเสียง, เครื่องวัดความดังของเสียง, เครื่องวัดเสียงสะท้อน, เครื่องวัดความดัง, Sound Meter, Sound Level Meter,  Decibel Meter, Noise Meter