เครื่องวัดอุณหภูมิ>>>

1

2

 
 
 
 OFFER-1 : เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ ราคาถูกพิเศษ รับประกัน 3 เดือน(12 items)                                       
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : TMH-WP-6802II
 
Digital Thermometer K-Type, Dual input
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบเส้น 2 อันความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-50 to 1300 C/F +/-0.1 1C LCD 2 x Wires Hold/Min/Max

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 1,690.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
รหัสสินค้า : TMH-SP-6802II
 
Digital Thermometer K-Type, Dual input
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล พรบแท่ง 2 อัน ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-50 to 1300 C/F +/-0.1 1C LCD 2 x stems Hold/Min/Max

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 1,990.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
รหัสสินค้า : TMO-MS-750H
 
Digital Thermometer K-Type, Single input
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบเส้น ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-50 to 750 C/F +/-1% 1C LCD Wire Hold/Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 1,390.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
รหัสสินค้า : TMO-BS-750SSP
 
Digital Thermometer K-Type, Single input
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบแท่ง ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-50 to 750 C/F +/-1% 1C LCD Stem 10cm Hold/Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 1,390.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
รหัสสินค้า : TMH-FT-50-300
 
Digital Food Thermometer Grill/Oven/BBQ
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบแหลมยาว ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-50 to 300 C/F +/-1% 1C LCD Stem 10.5cm Hold/Min/Max

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 1,190.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
รหัสสินค้า : TMO-Multi-Thermo-50-300
 
Digital Thermometer K-Type, Single input
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบแหลมยาว ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-50 to 300 C/F +/-1% 1C LCD Stem 10.5cm Hold/Min/Max

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 1,290.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
รหัสสินค้า : TMO-Digi-Thermo(WT-3)
 
Digital Thermometer Single input
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบกระเปาะยาว ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-50 to 120 C/F +/-1% 1C LCD Stem 10.5cm Hold/Min/Max

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 1,490.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
รหัสสินค้า : TMO-Digi-Thermo(WT-2)
 
Digital Thermometer K-Type, Single input
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบแหลมยาว ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-50 to 300 C/F +/-1% 1C LCD Stem 10.5cm Hold/Min/Max

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 1,290.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
รหัสสินค้า : TMO-MS-6500
 
Digital Thermometer K-Type, Single input
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบเส้ร ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-50 to 750 C/F +/-1% 1C LCD Wire Hold/Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 1,290.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
รหัสสินค้า : TMH-WT-KG-200
 
Digital Wireless Digital Indoor/Outdoor Thermometer(
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล แบบไร้สาย แสดงค่าภายใน-ภายนอกอาคาร ชนิดตั้งโต๊ะ
Range Unit Accuracy Resolution Display Distance Function

In.  0 to 60.0
Out. -40 to 65

C/F +/-1C 0.1C LCD 100 m Detect every
4 & 15 sec.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 1,390.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
รหัสสินค้า : TMH-WT-110
 
Digital Wireless Digital Indoor/Outdoor Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล แบบไร้สาย แสดงค่าภายใน-ภายนอกอาคาร ชนิดตั้งโต๊ะ
Range Unit Accuracy Resolution Display Distance Function

In -10 to 60
Out -40 to 65

C/F +/-1.0C 0.1C LCD 100 m Detect every
4 & 15 sec.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 990.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
         
 OFFER-2 : เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ ราคาถูก าตรฐาน รับประกัน 1 ปี (24 items)
         
 
รหัสสินค้า : TMO-TP-06-250STP
 
Digital Food Thermometer with Stainless Steel Probe
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบสเตนเลสทั้งเส้น ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
0 to 250 C/F +/-0.1C 0.1C LCD Stem Timer/More

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 2,390.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : TMO-TP-07-W300
 
Digital Wireless Food Thermometer with Stainless Steel Probe
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล แบบไร้สาย โพรบสเตนเลสทั้งเส้น ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-9 to 250 C/F +/-0.8C 0.1C LCD Stem Timer/More

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 2,990.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
รหัสสินค้า : TMO-TP-09-W250
 
Digital Wireless Food Thermometer with Stainless Steel Probe
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล แบบไร้สาย โพรบสเตนเลสทั้งเส้น ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-9 to 250 C/F +/-1C 0.1C LCD Stem Timer/More

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 1,990.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
รหัสสินค้า : TMO-TP-10-250STP
 
Digital Food Thermometer with Stainless Steel Probe
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบสเตนเลสทั้งเส้น ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-9 to 250 C/F +/-1C 0.1C LCD Stem Timer/More

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 1,990.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : TMO-TP-11-W300
 
Digital Wireless Food Thermometer with Stainless Steel Probe
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล แบบไร้สาย โพรบสเตนเลสทั้งเส้น ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-9 to 250 C/F +/-0.8C 0.1C LCD Stem Timer/More

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 3,190.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : IRKT-50-105K
 
2 in 1 Digital Infrared & K-type Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรดและโพรบ ดิจิตอล ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Ratio/Probe Function

  IR : -50 to 1050
  KT: -64 to 1400

C/F +/-2% 0.1C LCD Distance 30:1
& 1 x Wire
Hold/Auto off/
20 data-rec.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 3,990.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : TMO-Famili-16
 
Digital Food Thermometer with Stainless Steel Probe
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบสเตนเลสทั้งเส้น ความร้อนสูง ชนิดพกพา มีโปรแกรม
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
0 to 250 C/F +/-1C 0.1C LCD Stem ProgramTimer/Alarm

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 1,590.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : TMO-Thermo Pro-16
 
Digital Food Thermometer with Stainless Steel Probe
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบสเตนเลสทั้งเส้น ความร้อนสูง ชนิดพกพา มีโปรแกรม
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
0 to 250 C/F +/-1C 0.1C LCD Stem Program/Timer/Alarm

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 1,490.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : TMO-BBQ-250SP
 
Digital Food Thermometer with Stainless Steel Probe
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบสเตนเลสทั้งเส้น ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
0 to 250 C/F +/-1C 0.1C LCD Stem Timer/Alarm

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 890.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : IRKT-50108
 
2 in 1 Digital Infrared & K-type Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรดและโพรบ ดิจิตอล ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Ratio/Probe Function

  IR : -60 to 500
  KT: -40 to 1080

C/F +/-1.5% 0.1C LCD Distance 12:1
& 1 x Wire
Hold/Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 3,890.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า :TMO-4CH-KT
 
Digital 4 Channel Temperature K-Type Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิ 4 ช่องวัด ดิจิตอล โพรบเส้น ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-200 to 1372 C/F +/-0.1% 0.1C LCD 4 x Wires Hold/Min/Max

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 2,990.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : TMH-YC-64SP
 
Digital Thermometer K-Type, Dual input
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบแท่ง 2 อันความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-200 to 1372 C/F +/-0.05 1C LCD 2 x Stems Hold/Min/Max

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 2,990.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : TMH-YC-64
 
Digital Thermometer K-Type, Dual input
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบเส้น 2 อันความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-200 to 1372 C/F +/-0.05 1C LCD 2 x Wires Hold/Min/Max

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 2,690.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : TMH-WL-308
 
La Crosse Wireless Digital Indoor/Outdoor Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล แบบไร้สาย แสดงค่าภายใน-ภายนอกอาคาร ชนิดตั้งโต๊ะ
Range Unit Accuracy Resolution Display Distance Function

In 0 to 50.0
Out -40 to 60

C/F +/-0.1C 0.1C LCD 100 m Detect every
4 & 15 sec.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 4,700.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
รหัสสินค้า : TMH-WL-9160U-29U
 
La Crosse Wireless Digital Indoor/Outdoor Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล แบบไร้สาย แสดงค่าภายใน-ภายนอกอาคาร ชนิดตั้งโต๊ะ
Range Unit Accuracy Resolution Display Distance Function

In -9.9 to 59.9
Out -39 to 59.9

C/F +/-0.1C 0.1C LCD 100 m Detect every
4 & 15 sec.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 4,900.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : IRT-9306
 
TAYLOR Dual Temperature Infrared-Thermocouple Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรดและโพรบ ดิจิตอล ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Ratio/Probe Function

  IR : -55 to 250
  KT: -55 to 330

C/F +/-0.5C 0.2C LCD Distance 2.5 :1
& 1 x Stem
Hold/Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 11,900.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : TMH-DSP-1
 
Digital Food Thermometer with Stainless Steel Probe
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบสเตนเลสทั้งเส้น ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
0 to 300 C/F +/-1C 0.1C LCD Stem Hold/Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 3,990.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : IRT-CDN-INTP-626
 
CDN Dual Temperature Infrared-Thermocounple Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรดและโพรบ ดิจิตอล ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Ratio/Probe Function

  IR : -55 to 250
  KT: -55 to 330

C/F +/-0.5C 0.2C LCD Distance 2.5 :1
& 1 x Stem
Hold/Auto off

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 10,700.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         
 
รหัสสินค้า : TMH-TEMPTEST-1
 
ETI Digital Food Thermometer Grill/Oven/BBQ
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบสเตนเลสแหลม ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-49.9 to 299.9 C/F +/-0.4% 0.1C LCD Stem Display 360 rotation

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 7,900.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : TMO-CDN-DTP-392
 
CDN Dual Display Digital Cooking Probe Thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบสเตนเลสแหลม ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
0 to 200 C/F +/-2% 0.1C LCD Stem Audio/Visual
Alert

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 1,890.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : TMO-CDN-DTP-482
 
CDN High Temperature, 3 Main Displays, Programmable, Meat to Taste, Digital Cooking Thermometer and Timer with Alarms/Alerts
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบสเตนเลสแหลม ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-10 to 250 C/F +/-2% 0.1C LCD Stem Audio/Visual
Alert

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 2,890.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : TMO-Taylor-1470
 
Digital Cooking Thermometer & Timer
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบสเตนเลสแหลม ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-0 to 200 C/F +/-1% 0.1C LCD Stem Audio/Visual
Alert

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 1,800.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : TMO-Polder-Classic
 
Digital Cooking Thermometer Stainless Cable & Probe & Timer
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบสเตนเลสแหลม ความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
32 to 392 F +/-1.0F 0.1F LCD Stem Audio/Visual
Alert

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 3,300.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : TMH-800007
 
SPER SCIENTIFIC Digital Thermometer K-Type, Dual input
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบเส้น 2 อันความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-200 to 1370 C/F +/-0.3C 0.1C LCD 2 x Wires Hold/Min/Max

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 6,590.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน
  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ
 
รหัสสินค้า : TMH-800004
 
SPER SCIENTIFIC Digital Thermometer K-Type, Single input
เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล โพรบเส้น 2 อันความร้อนสูง ชนิดพกพา
Range Unit Accuracy Resolution Display Probe Function
-200 to 1370 C/F +/-0.3C 0.1C LCD 1 x Wire Hold/Min/Max

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
สินค้าราคาพิเศษ ราคาสุทธิ/บาท

     Best Offer 5,590.00
     ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
         

 

       

เครื่องวัดอุณหภูมิ>>>

1

2

เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์
 Tags : เครื่องวัดอุณหภูมิ, เครื่องวัดความชื้น, เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น, เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด, เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด, เครื่องวัดอุณหภูมิเลเซอร์, เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสง
           เลเซอร์, เครื่องวัดความร้อน,
เครื่องวัดความเย็น, เครื่องบันทึกอุณหภูมิ, เครื่องบันทึกความชื้น, เครื่องบันทึกอุณหภูมิความชื้น, Thermometer, Temperature, Humidity Meter, Relative
           Humidity Meter, Hygrometer, Hygro-Thermometer, Thermo-Hygrometer, Thermocouple, K-Type Thermometer, Infrared Thermometer, Laser Thermometer,
           Temperature Data Logger, Humidity Data Logger, Data Logger