เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดมิติ (Thickness Meters)      (41 items)
     เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ    
  รหัสสินค้า : TMM-VA-8041

Ultrasonic Thickness Meter เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ ระบบดิจิตอล Range : 1.2~220 mm (เลือกหน่วยวัดเป็นนิ้วได้), ความละเีอียด 0.1 mm,
ใช้ได้กับโลหะ/วัตถุแข็งทุกชนิด
 บันทึกความจำได้ 5 ข้อมูล  ใช้แบตเตอรี่ 3 x 1.4 V AAA, พร้อมโพรบวัด 1 อัน, เจลคาลิเบรท และกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

8,450.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-FC-1800U

Film/Coating Thickness Meter DT-156
เครื่องวัดความหนา ฟิล์มและความหนา ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0~1800 μm, ความละเอียด  0.1 um, ความแม่นยำ +/-3% ใช้แบตเตอรี่ 1x 9V, โพรบวัดภายในตัว (Built-in), วิเคราะห์ค่า Avg/Max/Min/Standard คาลิเบรทได้ 3 จุด และกล่องใส่เครื่องมือ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

11,980.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

         
  รหัสสินค้า : TMM-MT-200

Ultrasonic Thickness Meter เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ ระบบดิจิตอล Range : 0.75mm-300mm(in steel) (เลือกหน่วยวัดเป็นนิ้วได้), ความละเอียด 0.1 mm,
ใช้ได้กับโลหะ/วัตถุแข็งทุกชนิด
 บันทึกความจำได้ 20 ข้อมูล  ใช้แบตเตอรี่ 2 x 1.5 V AA, พร้อมโพรบวัด 1 อัน, เจลคาลิเบรท และกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

23,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

         
  รหัสสินค้า : TMM-MGR-11-SAL

Paint
Fe/Al/Zn/Coating Thickness Meter(GM-220)
เครื่องวัดความหนา สีและความหนา ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0~1990 μm, ความละเอียด  10 um, ใช้แบตเตอรี่ 2x 1.5V, โพรบยาว 80 ซม., บอกประเภทวัสดุอัตโนมัติ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

8,980.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

         
  รหัสสินค้า : TMM-MGR-11-SFE

Paint
Fe/Coating Thickness Meter(GM-220)
เครื่องวัดความหนา สีและความหนา ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0~1990 μm, ความละเอียด  10 um, ใช้แบตเตอรี่ 2x 1.5V, โพรบยาว 80 ซม., ช้ได้กับโลหะ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

6,980.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-EDM-025MI

Digital Electronic Micrometer

เครื่องวัดความหนา
 ระบบดิจิตอล Range : 0~25mm/0-1inch, ความละเอียด
 0.001mm/0.00005in, ความแม่นยำ 0.002mm/0.0001in พร้อมกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

3,990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-DG-10

Dial Thickness Density Gauge เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา ระบบgข็มหมุน Range : 0.0001"~0.50", ความละเีอียด 0.0001" , ความแม่นยำ : 0.001".  ความลึก 0.50 นิ้ว พร้อมกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

3,990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-MT-8811

Ultrasonic Thickness Meter เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ ระบบดิจิตอล Range : 1.5~200 mm/0.06~8 in, ความละเอียด 0.1 mm, ใช้ได้กับโลหะทุกชนิด ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, พร้อมโพรบวัด 1 อัน, และกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

9,980.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-FNF156-M400PC

Paint Thickness Meter & Coating Thickness Meter DT-156
เครื่องวัดความหนา สีเคลือบ และความหนา ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0~1250 μm/0.0~49.21mm, ความละเอียด  1 um, ความแม่นยำ 0.1 um
ใช้แบตเตอรี่ 2x 1.5 V AAA, โพรบวัด 2 ชนิด (Built-in Fe / NFe), บันทึกข้อมูล 400 ข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ได้ พร้อม USB + Software และกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

6,980.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-PCM-125

Paint Thickness Meter & Coating Thickness Meter (GX-Pro)
เครื่องวัดความหนา สีเคลือบ และความหนา ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0~1.25mm, ความละเอียด 0.02mm, ความแม่นยำ 0.02mm ใช้แบตเตอรี่ 1 x 3 V
CR2032
, โพรบวัดในตัว(Built-in) |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

2,390.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-Paintgage-FNF

Paint Thickness Meter & Coating Thickness Meter
เครื่องวัดความหนา
เครื่องวัดความหนา สีเคลือบ และความหนา ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0~1000 μm/0.0~40 mm, ความละเอียด 2 um or 0.1 mm, ความแม่นยำ 0.1 mm
ใช้แบตเตอรี่ 1x 1.5 V AAA, โพรบวัด 2 ชนิด (Built-in Fe / NFe),  และกล่องใส่เครื่องมือ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

33,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-QNIX-Handy

Paint Thickness Meter & Coating Thickness Meter
เครื่องวัดความหนา
เครื่องวัดความหนา สีเคลือบ และความหนา ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0.0~20 mm, ความละเอียด  0.5 mm, ความแม่นยำ 1.0 mm ใช้แบตเตอรี่ 2x 1.5 V AAA, โพรบวัด 2 ชนิด (Built-in Fe / NFe Auto switch), และซองใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

27,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-QNIX-Crash-Check

Paint Thickness Meter & Coating Thickness Meter
เครื่องวัดความหนา
เครื่องวัดความหนา สีเคลือบ และความหนาของสีรถยนต์  ระบบหลอดไฟ LED 3 ระดับม่นยำสูง เหมาะสำหรับตรวจสอบการทำสีรถยนต์จากอุบัติเหตุ ใช้แบตเตอรี่ 2 x 1.5 V AAA, |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

12,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-PCM-Mini

Paint Thickness Meter & Coating Thickness Meter (GX-Pro)
เครื่องวัดความหนา สีเคลือบ และความหนา ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0.0~2.0mm, ความละเอียด 0.01mm, ความแม่นยำ 2% ใช้แบตเตอรี่ 1 x 3 V
CR2032
, โพรบวัดในตัว(Built-in) |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

2,400.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-CM-8825FN

Ultrasonic Coating Thickness Meter
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0~1250 μm/0~50 mm, ความละเอียด 0.1/110 um or 0.5 mm, ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, โพรบวัด 2 ชนิด (Built-in), และกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

11,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-CM-8826FN-New

Ultrasonic Coating Thickness Meter
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0~1250 μm/0~50 mm, ความละเีอียด 0.1/110 um or 0.5 mm, ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, พร้อมโพรบวัด 2 อัน, และกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

9,990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-CM-8822

Ultrasonic Coating Thickness Meter
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0~1000 μm/0~40 mm, ความละเีอียด 0.1 um, ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, อภาพใหญ่ แสดงผล 4 หลัก พร้อมโพรบวัด 2 อัน, จอภาพใหญ่ และกล่องใส่เครื่องมือ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

12,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-CM-8821

Ultrasonic Coating Thickness Meter
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ ของผิวเคลือบ  ระบบดิจิตอล Range : 0~1000 μm/0~40 mm, ความละเีอียด 0.1 um, ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, อภาพใหญ่ แสดงผล 4 หลัก พร้อมโพรบวัด 1 อัน, จอภาพใหญ่ และกล่องใส่เครื่องมือ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

11,500.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-212-101

TRESNA Digital Micrometer เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัด
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~25 mm/1 in, ความละเีอียด 0.001 mm/.00005 in, มีจานกลมจับชื้นงานทั้งสองข้าง ใช้แบตเตอรี่ 1 x 1.4 V AAA, พร้อมกล่องใส่เครื่องมือ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

8,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-05-12

Digital Thickness Gauge เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัด
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~12.7 mm/0.5 in, ความละเีอียด 0.01 mm/.0005 in, ใช้แบตเตอรี่ 1 x 1.5 SR-44, ความลึกช่องวัด 13.54 มม.
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

720.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-DIG-10

WJT Digital Thickness Gauge เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา ระบบเข็มหมุน Range : 0~10 mm, ความละเีอียด 0.1 mm, ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่  ความลึกช่องวัด 10 มม. พร้อมซองใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

3,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-316-150

Digital Thickness Gauge เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัด
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~10 mm/0.4 in, ความละเีอียด 0.01 mm/0.005 in, ค้างค่าหน้าจอ ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้ ใช้แบตเตอรี่ 1 x LR44  ความลึกช่องวัด 30 มม. |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

7,290.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-316-12.7

Digital Thickness Gauge เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัด
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~10 mm/0.4 in, ความละเอียด 0.01 mm/0.005 in, ปรับค่าเป็นศูนย์ได้ ใช้แบตเตอรี่ 1 x LR44  ความลึกช่องวัด 30 มม.
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

5,980.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

         
  รหัสสินค้า : TMM-316-120TD

Long Handle Digital Thickness Gauge
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~10 mm/0.4 in, ความละเอียด 0.01 mm/.0005 in, ใช้แบตเตอรี่ 3 V CR2032, ความลึกช่องวัด 120 มม. พร้อมกล่องใส่เครื่องมือ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

7,480.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

         
  รหัสสินค้า : TMM-316-151

Digital Thickness Gauge เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัด
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~10 mm/0.4 in, ความละเีอียด 0.01 mm/.0005 in, ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, ความลึกช่องวัด 120 มม. พร้อมกล่องใส่เครื่องมือ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

8,400.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-MT-8810

Ultrasonic Thickness Meter เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ ระบบดิจิตอล Range : 1.5~200 mm/0.06~8 in, ความละเีอียด 0.1 mm, ใช้ได้กับโลหะ 11 ชนิด ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, พร้อมโพรบวัด 1 อัน, และกล่องใส่
เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

9,200.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-USN-812

Ultrasonic Thickness Meter เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ ระบบดิจิตอล Range : 1.0~200 mm/0.05~9 in, ความละเีอียด 0.1 mm, ใช้ได้กับวัตถุแข็งทุกชนิด ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, พร้อมโพรบวัด 1 อัน, และกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

11,650.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-DC-516

LUTRON Digital Micrometer เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~25 mm, ความละเีอียด 0.001 mm,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

CALL

6200

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-0-25 IP54 Micrometer

Digital 0-25 IP54 Micrometer เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~25 mm, ความละเีอียด 0.001 mm, มี Port RS232 ต่อคอมพิวเตอร์ได้ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

CALL

6700

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-110-801

IP67 Waterproof Digital Caliper เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~150 mm, ความละเีอียด 0.01 mm, ความแม่นยำ 0.03 mm, มาตรฐาน IP67 กันน้ำได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

4,980.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-111-100

Digital Vernier Caliper Micrometer เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~100 mm, ความละเีอียด 0.01 mm,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-111-101B

Digital Vernier Caliper Micrometer เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~150 mm, ความละเีอียด 0.01 mm,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,290.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-111-102B

Digital Vernier Caliper Micrometer เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~200 mm, ความละเีอียด 0.01 mm,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-150

Vernier Caliper เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง
เครื่องวัดความหนา  Range : 0~150 mm, ความละเีอียด 0.1 mm,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

690.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-315-101

Digital Thickness Gauge เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัด
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~15mm/0.6 in, ความละเีอียด 0.01 mm/.0005 in, ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, พร้อมกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

5,980.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-325-101

Digital Thickness Gauge Micrometer เครื่องวัดความหนา เครื่องวัด
เครื่องวัดความหนา ระบบดิจิตอล Range : 0~25mm/0 -1 in, ความละเีอียด 0.01 mm/.0005 in, ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.4 V AAA, พร้อมกล่องใส่เครื่องมือ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

7,680.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-171-132A  

Dial Caliper เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว
เครื่องวัดความหนา ระบบเข็มหมุน Range : 0~150 mm, ความละเีอียด 0.02 mm,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

CALL

1800

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : TMM-DG-80

Digital Tread Router Depth Gauge เครื่องวัดความลึกครื่องวัดความหนา
เครื่องวัดความลึก ระบบดิจิตอล Range : 80mm ; 3 1/8 inch, ความละเอียด 0.05mm/0.002 inch, แสดงผลเป็นตัวเลขหน้าจอแอลซีดี วัดความลึกเป็น ซม./มม./นิ้ว ได้ พร้อมเข็มวัดถอดออกได้ ใต้ฐานเครื่องมีแม่เหล็กยึดติดได้ ความกว้างขาฐานวัด
60 มม.
ใช้แบตเตอรี่ 1 x 3V CR2032 Battery
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

2,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  รหัสสินค้า : HMM-EHG-300

Electronic Digital Hight Gauge(12" 0-300mm)
เครื่องวัดความสูง ระบบดิจิตอล ชนิดตั้งโต๊ะ Range : 0~300mm, (0-12") ความละเีอียด 0.01 mm, ความแม่นยำ : +/-0.01mm(0.0005in) 
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

12,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง   เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
  เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ
เครื่องวัดความขุ่น   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดความขุ่น   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ
 

เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัด เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความหนา เครื่องวัดความกว้าง เครื่องวัดความยาว เครื่องวัดมิติ เครื่องวัดความหนา เครื่องวัด