เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น (Vibration Meters)                                                           (4 items)
    เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น    
  รหัสสินค้า : VBM-AR-63A

SMART SENSOR Digital Vibration Meter
เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดการสั่น
เครื่องวัดความสั่น ชนิดพกพา ระบบดิจิตอล  Range : 0.1 - 199.9 m/s Peak, 0.1 - 199.9 m/s Rms, 0.001 - 1.999 mm P-p, ความแม่นยำ ±5%
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

19,800.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน   เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น
เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น
เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น
  เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น Vibration meter
  รหัสสินค้า : VBM-VADR-6360-2

Digital Vibration Meter
เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดการสั่น(VM-6360)
เครื่องวัดความสั่น และวัดรอบ ชนิดพกพา ระบบดิจิตอล  Range : Velocity : 0.01-40.00 cm/s Treu RMS, 0.000-16 inch/s, Acceleration : 0.1-400 m/s2 Equipvalent peak, 0.3-1323 ft/s2, Displacement : 0.001-4.00 mm, 0.04-160 mm Equipvalent pk-pk, RPM : 60-99990 r/min ความแม่นยำ ±5%
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

14,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน   เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น
เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น
เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น
  เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น Vibration meter
  รหัสสินค้า : VBM-VM-6320

Digital Vibration Meter
เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดการสั่น
เครื่องวัดความสั่น ชนิดพกพา ระบบดิจิตอล  Range : 0.1-200m2/s (10Hz to 1KHz  10Hz to 10KHz ), ความแม่นยำ ±5% ค้างค่าสูงสุดได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

16,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

         
  รหัสสินค้า : VBM-WT-63A

WINTACT Digital Vibration Meter
เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดการสั่น
เครื่องวัดความสั่น ชนิดพกพา ระบบดิจิตอล  Range : 0.1 - 199.9 m/s Peak, 0.1 - 199.9 m/s Rms, 0.001 - 1.999 mm P-p, ความแม่นยำ ±5%
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

16,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน   เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น
เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น
เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น
  เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น Vibration meter

เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่น เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่น