เครื่องวัดความต้านทานดิน(Earth Ground Resistance Testers)                                                                                     (2 items)
    เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน    
  รหัสสินค้า : GRM-DT-5300

CEM Earth Ground Resistance Tester
เครื่องวัดความต้านทานดิน
เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดกราวน์ดินและโอห์มมิเตอร์  ชนิดพกพา Range : Earth resistance : 10 Ω - 1000 Ω, Voltage AC : 750V, Voltage DC : 1000V, Resistance : 200KΩ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

14,790.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

เครื่องวัดความต้านทานดิน   เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน
เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน
  เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน
  รหัสสินค้า : GRM-AR-910

SMART SENSOR Earth Ground Resistance Tester
เครื่องวัดความต้านทาน
เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดกราวน์ดินและโอห์มมิเตอร์  ชนิดพกพา Range : Earth resistance : 0 Ω - 1999, Voltage AC : 0-199.9V
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

19,990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

เครื่องวัดความต้านทานดิน   เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน
เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน
  เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน
เครื่องวัดความต้านทานดิน   เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน
เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน
  เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน
เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน
เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน เครื่องวัดความต้านทานดิน