ประเภทผลิตภัณฑ์ >Blood Pressure Meter/Blood Pressure Monitor/เครื่องวัดวามดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร  

 

  เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร (Blood Pressure Monitors)                                                                               (7 items)
เครื่องวัดความดันโลหิต   เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
  เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
  รหัสสินค้า : BPM-JZK-002

Digital Wrist Blood Pressure Monitor
เครื่องวัดความดันโลหิต(BP-628)
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร ชนิดวัดที่ข้อมือ Range : Pressure : 20mmHg~280mmHg(0~37.3kPa), Pulse : 40-200 time/min , หน่วยวัด mmHg/Kpa, ความแม่นยำ Pressure :±3 mmHg(±0.4 KPa), Pulse rate : ±3%, จอภาพ LCD, บันทึกผู้ใช้ได้ 2 คน ควาวมจำ 99 ข้อมูล ใช้แบตเตอรี่ 2 x 1.5 V AAA
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,590.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความดันโลหิต   เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
  เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
  รหัสสินค้า : BPM-BP-628

Digital Wrist Blood Pressure Monitor
เครื่องวัดความดันโลหิต(BP-628)
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร ชนิดวัดที่ข้อมือ Range : Pressure : 30mmHg~280mmHg(0~37.3kPa), Pulse : 40-180 time/min , หน่วยวัด mmHg/Kpa, ความแม่นยำ Pressure :±3 mmHg(±0.5 KPa), Pulse rate : ±5%, จอภาพ LCD, บันทึกผู้ใช้ได้ 2 คน ควาวมจำ 99 ข้อมูล ใช้แบตเตอรี่ 2 x 1.5 V AAA
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความดันโลหิต   เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
  เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
  รหัสสินค้า : BPM-ZE-05700

Digital Wrist Blood Pressure Monitor
เครื่องวัดความดัน(ZE-05700)
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร ชนิดวัดที่ข้อมือ Range : Pressure : 40mmHg~280mmHg(0~37.3kPa), Pulse : 30-160 time/min , หน่วยวัด mmHg, ความแม่นยำ Pressure :±5 mmHg, Pulse rate : ±5%, จอภาพ LCD, บันทึกควาวมจำ 60 ข้อมูล ใช้แบตเตอรี่ 2 x 1.5 V AAA|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,260.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความดันโลหิต   เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
  เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
  รหัสสินค้า : BPM-ABP-103771

Digital Arm Blood Pressure Monitor
เครื่องวัดความดันโลหิต(103771)
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร ชนิดวัดที่แขน Range : Pressure : 0mmHg~280mmHg(0~37.3kPa), Pulse : 40-160 time/min , หน่วยวัด mmHg, ความแม่นยำ Pressure :±6 mmHg, Pulse rate : ±5%, จอภาพ LCD, บันทึกผู้ใช้ได้ 2 คน ควาวมจำ 99 ข้อมูล ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.5 V AAA
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

2,290.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความดันโลหิต   เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
  เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
  รหัสสินค้า : BPM-ABP-BP-15

Digital Arm Blood Pressure Monitor
เครื่องวัดความดันโลหิต(BP-15)
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร ชนิดวัดที่แขน Range : Pressure : 0mmHg~299mmHg(0~37.3kPa), Pulse : 40-199 time/min , หน่วยวัด mmHg, ความแม่นยำ Pressure :±3 mmHg, Pulse rate : ±5%, จอภาพ LCD, บันทึกผู้ใช้ได้ 2 คน ควาวมจำ 90 ข้อมูล ใช้แบตเตอรี่ 4 x 1.5 V AAA
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

2,240.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

         
  รหัสสินค้า : BPM-ABP-BP-201

Digital Arm Blood Pressure Monitor
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร ชนิดวัดที่แขน Range : Pressure : 20 mmHg ~ 300 mmHg(2.7 KPa ~ 40 KPa), Pulse : 40-199 time/min , หน่วยวัด mmHg, ความแม่นยำ Pressure :±3 mmHg, Pulse rate : ±5%, จอภาพ LCD, บันทึก 2 ความจำสุดท้าย ใช้แบตเตอรี่ 2 x 1.5 V AAA |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

725.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

         
  รหัสสินค้า : BPM-ABP-BP-202

Digital Arm Blood Pressure Monitor
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร ชนิดวัดที่แขน Range : Pressure : 20 mmHg ~ 300 mmHg(2.7 KPa ~ 40 KPa), Pulse : 40-199 time/min , หน่วยวัด mmHg, ความแม่นยำ Pressure :±3 mmHg, Pulse rate : ±5%, จอภาพ LCD, บันทึก 120 ข้อมูล ใช้แบตเตอรี่ 2 x 1.5 V AAA |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

825.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

         
เครื่องวัดความดันโลหิต   เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
  เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
เครื่องวัดความดันโลหิต   เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
  เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดชีพจร