ประเภทผลิตภัณฑ์ > Turbidity Meter/Turbidity Meter/เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ มิเตอร์วัดความขุ่น  
Tวัดความขุ่น   
 
  เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดค่าความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ (Turbidity Meters)                                                                     (2 items)
เครื่องวัดความขุ่น   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดความขุ่น   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ
  รหัสสินค้า : TBP-MI-415

Milwaukee Martini Turbidity  Meterเครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่น
เครื่องวัดความขุ่น แบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0.00 to 50.00, 50 to 1000 FNU , ความละเอียด 0.01, 1 FNU, ความแม่นยำ 0.5 FNU, แสดงผล LCD, พร้อมกระเป๋าและอุปกรณ์, มาตรฐาน ISO standards ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
l ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info 
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

28,600.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

เครื่องวัดความขุ่น   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดความขุ่น   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ
  รหัสสินค้า : TBP-LUTU-2016

Sper Scientific Turbidity Meterเครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่น
เครื่องวัดความขุ่น แบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0.0 to 50.0 NTU, 50 to 1000 NTU , ความละเอียด 0.01 NTU (0.00 to 50.00 NTU), 1 NTU (50 to 1000 NTU),
ความแม่นยำ
±0.5 NTU  แสดงผล LCD, พร้อมกระเป๋าและอุปกรณ์, มาตรฐาน AMCO-EPA standards and is ISO 7027 compliant.
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

26,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องวัดความขุ่น   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดความขุ่น   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ
  รหัสสินค้า : TBP-T-100

Oakton Turbidity Meterเครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่น
เครื่องวัดความขุ่น แบบดิจิตอล ชนิดพกพา Range : 0.01 to 19.99, 20.0 to  99.9, 100 to 1000 NTU, ความละเอียด 0.01, 0.1, 1 NTU, ความแม่นยำ ±2%  แสดงผล LCD, พร้อมกระเป๋าและอุปกรณ์, มาตรฐาน EPA-recognized ASTM D6855-03 compliance, and meets ISO 7027 (DIN EN 27027) method
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

37,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

         
         
เครื่องวัดความขุ่น   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ เครื่องวัดความขุ่น   เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ
เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ
 

 Tags : เครื่องวัดความขุ่น, เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ, เครื่องวัดความขุ่นใสของน้ำ, เครื่องวัดตะกอนในน้ำ, Turbidity Tester, Turbidity Meter