ประเภทผลิตภัณฑ์ >Clamp Meter/AC/DC Clamp Meter/เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์   

 
 


  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meters)                                                                                                          (2 items)

    เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์    
  รหัสสินค้า : CLM-HP-870N

True RMS Professional AC/DC/Temp Clamp Meter เครื่องมือวัด
เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ Range : Current AC/DC, Voltage AC/DC 600A, Resistance 60MΩ, Capacitance 99.99µF, Frequency 9,999 MHz, Temperature  พร้อมอุปกรณ์ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

3,990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

แคลมป์มิเตอร์
แคลมป์มิเตอร์
  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์
  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
  รหัสสินค้า : CLM-DT-3266

Digital
True AC/DC/Clamp Meter เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ Range :  Voltage Range : 10mV - 600V,
Current Range :  1mA - 600A, Resistance Range : 1 -2 M,
 
อภาพ LCD พร้อมอุปกรณ์ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

2,690.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

แคลมป์มิเตอร์
แคลมป์มิเตอร์
  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์
  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
         
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า แคลมป์มิเตอร์