ประเภทผลิตภัณฑ์ >pH Meter/ pH Bench Meter/ เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง
 
   pH Meter  pH Tester  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง                     

ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องวักรดด่าง
      (Waterproof pH Tester with ATC)
 

รหัสสินค้า : Code

  PHT-pH-033
   

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

pH (with ATC)

 CE

ตัวเครื่อง 1 ปี, หัวอ่าน 6 เดือน

 

 
 

 

 
        This  pen style pH meter, once calibrated, enables you to measure the quantity of the pH level in your water, so that you can adjust it accordingly. The tester gives you the same results as the traditional chemical kits, accurately and without fuss in a matter of seconds.

         Powered by four 1.5 volt batteries the easy-to-read LCD display gives you all the information you need to easily adjust your pH levels before you change into your trunks or bikini and take that hard-earned dip!

Benefits
 
 • Spend less time testing pH levels and more time swimming – tester eliminates the need for
      complicated charts and messy chemical testers
 • Accurate results every time – tester is easy to calibrate at home and comes supplied with
      screwdriver for making adjustments when necessary
 • Pen-style design has handy belt clip
 • Easy-to-read LCD displays clear reading in seconds
 • Comes in padded storage box
 • Easy to handle and simple to store

  Specifications
   
 • Measure range: 0.0 ~14.00 pH
 • Resolution: 0.01pH
 • Accuracy: ±0.1pH
 • Automatic temperature compensation: 0ºC~50ºC
 • Calibration: one point ,manual – screwdriver included
 • Dimensions: 188mm x 35mm x 35mm
 • Weight: 98g
 • Powered by: 4 X 1.5 V AG-13 batteries – included
 • Tough plastic body
 • Instructions and diagrams (including for calibration) included
 •      เครื่องวัดกรด-ด่าง ของน้ำ PH-033 
          
    วัดค่ากรดด่างน้ำ ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
             หน้าจอแสดงผล เป็นตัวเลข LCD
          
    กันน้ำได้
             ค้างค่าหน้าจอได้     

  Specification

   pH Range 
  Resolution
  Accuracy
    0.0 to 14.00 pH
    0.01 pH
  ±0.01 pH
   Display  LCD  pH
   Power Requirements  4 x 1.5 V  Batteries
   Dimension / Weight Meter : 188*35*35 mm; 98 g
         
         
    เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง
  เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดพีเอช มิเตอร์วัดกรดด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง
  เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดพีเอช มิเตอร์วัดกรดด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง
  เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดพีเอช มิเตอร์วัดกรดด่าง
   
  สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

  Special Offer

  1,850.00

      ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม