ประเภทผลิตภัณฑ์ >pH Meter/ pH Bench Meter/ เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง       
 
 pH Meter  pH Tester เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง                     
 

ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องวักรดด่าง ชดเชยอุณหภูมิ
      (Pocket pH Tester with ATC)
 

รหัสสินค้า : Code

   PHT-pH-03(1)

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

pH

 CE

ตัวเครื่อง 1 ปี, หัวอ่าน 6 เดือน

 

 
             
        This slim line pen style pH meter, once calibrated, enables you to measure the quantity of the pH level in your water, so that you can adjust it accordingly. The tester gives you the same results as the traditional chemical kits, accurately and without fuss in a matter of seconds.

         Powered by two 3 volt batteries the easy-to-read LCD display gives you all the information you need to easily adjust your pH levels before you change into your trunks or bikini and take that hard-earned dip!

Benefits
 
 • Spend less time testing pH levels and more time swimming – tester eliminates the need
      for complicated charts and messy chemical testers
 • Accurate results every time – tester is easy to calibrate at home and comes supplied
      with screwdriver for making adjustments when necessary
 • Slim pen-style design has handy belt clip
 • Easy-to-read LCD displays clear reading in seconds
 • Comes in waterproof storage box
 • Easy to handle and simple to store

  Specifications

   
 • Measure range: 0.00 ~14.00pH
 • Resolution: 0.01pH
 • Accuracy: ±0.1pH
 • Automatic temperature compensation: 0ºC~50ºC
 • Calibration: manual – screwdriver included
 • Dimensions: 150mm x 27mm x 20mm
 • Weight: 46g
 • Powered by: 2 X 3V CR2032 batteries – included
 • Tough plastic body
 • Instructions and diagrams (including for calibration) included
 • Brand new and factory boxed in tough storage case

       
 • เครื่องวัดกรด-ด่าง ของน้ำ PH-03(1) 
          
    วัดค่ากรดด่างน้ำ
             หน้าจอแสดงผล เป็นตัวเลข LCD      

  Specification

   pH Range 
  Resolution
  Accuracy
    0.00 to 14.00 pH
    0.01 pH
  ±0.1 pH
   ATC  0 - 50 ̊ C
   Calibration  1 point
   Display  LCD  pH
   Power Requirements  2 x 3V  Batteries
   Dimension / Weight  Meter : 150*27*20 mm; 46 g
           
   

   

   

   

         
    เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง
  เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดพีเอช มิเตอร์วัดกรดด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง
  เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดพีเอช มิเตอร์วัดกรดด่าง
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง
  เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดพีเอช มิเตอร์วัดกรดด่าง
   
  สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

  Special Offer

  1,190.00

      ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม