ประเภทผลิตภัณฑ์ >pH Meter/ pH Bench Meter/ เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง       
 
   pH Meter  pH Tester  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง                     
 
 

ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องวักรดด่าง
      (Pocket pH Tester)
 

รหัสสินค้า : Code

   PHTHI-98103 (Checker1)

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

pH/Temp

 CE

ตัวเครื่อง 1 ปี, หัวอ่าน 6 เดือน

 
  

   
           
If you need a go anywhere pocket pH meter which is both easy to use and sophisticated to give accurate results to 0.2 pH resolution, then look no further that the HI-98103.

            มิเตอร์สำหรับวัดค่า กรด-ด่าง ชนิดพกพาติดตัวไปได้ตลอด ความละเอียดสูง แสดงผลทางจอภาพ กันน้ำได้  ความแม่นยำสูง 
          
  เครื่องวัดค่ากรดด่าง
             หน้าจอแสดงผล เป็นตัวเลข LCD จอภาพ
             เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้เครื่อง

  

Specification

 pH


 
 Electrode
Range
Resolution
Accuracy

HI 1270 (Included)
0.00 to 14.00 pH
  0.01 pH
±0.2 pH
Temperature -
Temperature compensation -
Operating Range 0 to 50 °C , RH max 95%
Calibration Manual 2 Points
HOLD function -
Auto-off function Yes
Display  Single
Power Requirements  2 x 1.5V
Battery life  3000 hours
Dimension / Weight  66 x 50 x 25 mm without probe
 
         
         
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง
เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดพีเอช มิเตอร์วัดกรดด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง
เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดพีเอช มิเตอร์วัดกรดด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง
เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดพีเอช มิเตอร์วัดกรดด่าง
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

2,450.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม