ประเภทผลิตภัณฑ์ >pH Meter/ pH Bench Meter/ เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง       
 
  pH Meter  pH Tester  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง                     
 

 
   

ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องวักรดด่างและ อุณหภูมิ
      (Pocket pH/Temp Tester)
 

รหัสสินค้า : Code

   PHT-850052
 

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

pH/Temp (ATC)

 CE, IP65

ตัวเครื่อง 1 ปี, หัวอ่าน 6 เดือน

 


LARGE DISPLAY PH PENS  850051, 850052

           Highly stable and accurate readings with large LCD display. Designed for simple one-hand operation. Automatically calibrates to pH 4, 7, 10 buffers and can be adjusted to recognize non-standard buffers as well. Features hold function, and auto power off with low battery indicator. The case is IP65 water proof, and will float if accidentally dropped into the water.

Best Features
- pH/Temp measurement
- Large Dual LCD Display
- 3 Points auto calibrations
- Hold function
- Low bat indictor
- Waterproof housing (float) IP65
- ATC (Automatic Temperature Compensation)
- Auto power off


            Comes with 4 button-cell batteries and a built-in electrode kept moist with a protective cap. Models 850051 and 850052 also feature a wider pH range, ATC (Automatic Temperature Compensation) and displays temperature in ºC or ºF.

             Model 850052 also features a higher resolution and accuracy

             เครื่องวัดกรดด่าง และอุณหภูมิ ชนิดพกพา ระบบดิจิตอลแสดงผลทางจอภาพขนาดใหญ่  อ่านได้ชัดเจน มีความละเอียดสูง ลอยน้ำได้ (IP65) ค้างค่าหน้าจอ  มีเตือนแบตเตอรี่อ่อน ปรับเทียบค่า 3 จุด อัตโนมัติ แสดงผลพร้อมกัน ทั้ง pH และ Temp, ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ, ปิดเครื่องเองเมื่อไม่ได้ใช้งานต่อเนื่อง
            

Specification

pH Range
Resolution
Accuracy
  0  to 14.0 pH
  0.01 pH
 ±0.05 pH
Temp  Range 0 to 50 °C
 Calibration 3 Points (Auto)
 Display Dual LCD Big screen
 Power   
 Requirements
 4  Button batteries
Dimension / Weight Meter : 165 x 35 x 32 mm ; 68 g
 
         
         
  เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง
เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดพีเอช มิเตอร์วัดกรดด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง
เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดพีเอช มิเตอร์วัดกรดด่าง
เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง
เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง เครื่องวัดพีเอช มิเตอร์วัดกรดด่าง
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

4,250.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม