ประเภทผลิตภัณฑ์ >Nebulizer/เครื่องพ่นยา เครื่องฉีดพ่นยา เครื่องพ่นละออง

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องพ่นยา เครื่องฉีดพ่นยา เครื่องพ่นละออง
      (Nebulizer XP Portable Handheld Deluxe Compressor Kit)
 

รหัสสินค้า : Code

    NBL-40-136-000

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Nebulizer

CE

5 ปี

 
 
 Centrifuge  เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่น             
     
 

 

            Mabis Nebulizer XP Portable Handheld Deluxe Compressor Kit. This is the model 40-136-000. Mabis is leading the way with the all in one handheld nebulizer! Whether you have asthma, bronchitis, emphysema or any other lung disease, this item, if recommended by your doctor, may help you manage your condition. This machine is designed to use Albuterol, Ipratropium (Atrovent), Xopenex® or other nebulized medicines as prescribed by your physician

Portable Handheld NEB XP Compressor Kits
Effective medication therapy, Compact, portable, Easy to use, Ideal for all ages 
  

X-Tra Performance:
- Maximun output of 36 psi
- Five year warranty.

X-Tra Power Source:
- AC adaptor
- Rechargeable battery pack
- DC Auto adaptor

X-Tra Portable :
- Lightweight  only 1.76 lb
-
Zippered canvas tote bag 
 
 • Maximum output of 36 psi
 • Particle size: 0.5 to 10 microns
 • Approximate size: 6 3/4" x 4 1/4" x 2 1/2"
 • Easy to use portable, handheld compressor
 • Lightweight - weighs 1.76 lbs.
 • Clear cover
 • Nebulizer
 • Angled mouthpiece
 • 7 feet tubing
 • Tubing connector
 • Rechargeable battery pack
 • AC adapter
 • DC auto adapter
 • Canvas zippered tote bag
 • Five air filters
 • Five year limited warranty
 • Detailed guidebook in English and Spanish

        เครื่องพ่นยา เครื่องฉีดพ่นยา พ่นละออง พร้อมอุปกรณ์และกระเป๋าอย่างดี
 

SPECIFICATION

Maximum output 36 psi
Particle size 0.5 - 10 microns
Weight (lb) 1.76
Dimension (inch) 6 3/4" x 4 1/4" x 2 1/2 "
Power Rechargeable battery, AC/DC adaptor

   

  เครื่องพ่นยา, เครื่องฉีดพ่นยา, เครื่องพ่นละออง เครื่องพ่น    
     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

12,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
  เครื่องพ่นยา, เครื่องฉีดพ่นยา, เครื่องพ่นละออง เครื่องพ่น    

 

เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน