เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่น (Centrifuges)                                                                           (2 items)
         
  รหัสสินค้า : CTF-6000-20

Medical Laboratory Centrifuge(Mini 6K-6000-3000g)
เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน  ความเร็วรอบ : 6,000  ปริมาตร : ขนาดหลอด 2.0 ml ได้ 16 หลอด  ใช้ไฟฟ้า 220V 50/60Hz
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

16,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

         
  รหัสสินค้า : CTF-SC5000-20

Medical Laboratory Centrifuge(Scilogex-D1008E)
เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน  ความเร็วรอบ : 5,000  ปริมาตร : ขนาดหลอด 2.0 ml ได้ 16 หลอด  ใช้ไฟฟ้า 220V 50/60Hz
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

12,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

         
เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน   เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่น   เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่น
เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน เครื่องปั่นตะกอน เครื่องเหวี่ยงตะกอน