ประเภทผลิตภัณฑ์ >Temperature Meter/Data Logger/เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดและบันทึกกระแสไฟฟ้า DC Voltage/DC Current
    (DC Voltage-DC Current Data Logger with USB)

รหัสสินค้า : Code

  DTL-YC-R1-1011 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ
DC Voltage & DC Current/Record

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

8,990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
   
DIGITAL DC VOLTAGE & CURRENT DATA LOGGER  : R1-1011

The YC DC Voltage and Current Data Logger with USB Recorder is the electron products using the microprocessor
to be designed.  Use for measurement and records for DC Voltage and DC Current.  Easy to use with one button control
which enable to set the desired interval recording time

Summary
1.  For DC Voltage and Current recording connectable to computer with OS : Windows XP/Windows 7
2.  Easy to use with one button control can set the desired recording interval time and convenient to hang on the wall
   
   
  Specifications  
  Display mode :  4 1/2 of digit LCD, max digit 19999
  Polarity showing :  Positive value not show, negative value show " - "
  Overload indicator :  Positive value show "OL", negative value show "-OL"
  Ranges :  DC Voltage +/-19.999V, DC Current +/-199.99 mA
  Accuracy :  0.2%+10dgt
  Records :  9999 records
  Interval time :  10 seconds - 59 minute 50 seconds
  Input impedance of voltage :  1 MΩ
  Loop impedance of current :  1 Ω
  Power :  1 x CR2032 (button battery)
  Dimension :  86 x 45 x 25 mm, Weight : 63 g
   
    Item included :สิ่งที่มาพร้อมกับเครื่อง

  1.  เครื่องบันทึกรุ่น R1-1011
 
2.  โพรบวัด 2 เส้น, สายเคเบิ้ล USB 1 เส้น
  3.  ผ่น CD software ละคู่มือ 1 ชุด
 
4.  แบตเตอรี่ CR2032 1 ก้อน
  5.  ที่แขวนผนัง 1 อัน
  6.  คู่มืออการใช้
   
    เครื่องบันทึกไฟฟ้ากระแสตรง รุ่น R1-1011

          เครื่องบันทึกข้อมูลไฟฟ้ากระแสตรง YC-R1-1011 เป็นเครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง เก็บ บันทึก ข้อมูล แสดงค่าคู่ พร้อมกัน บันทึกด้วยหัววัด 2 ชุด สามารถใช้ได้ 1 หรือทั้ง 2 หัววัดในเวลาเดียวกัน ตั้งปฏิทิน วันที่ เดือน ปี และตั้งระยะเวลาในการบันทึกได้ แสดงผลเป็นตัวเลขที่จอ LCD ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยทาง USB (Windows XP/Windows 7) พร้อมซอฟแวร์และอุปกรณ์ครบ

-มีช่องวัด 2 ช่อง,
-ต่อคอมพิวเตอร์ด้วย
USB,
-แสดงผลผ่าน จอ LCD
-ย่านการวัด  :
DC Voltage : +/-19.999 V, DC Current : +/-199.99 mA
-ความแม่นยำ :
0.2%
-
ความละเอียดสูง : Voltage 0.001, Current 1.01
-เก็บข้อมูลได้ 9999 sample
-ตั้งเวลาระยะบันทึกได้  10 วินาที - 59 นาที 50 วินาที
-
ต่อคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ Windows XP และ Windows 7
-ใช้แบตเตอรี่ แบบกระดุม CR2032  1 ก้อน
   
         
 
 
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เ

 

ครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer