ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึก
  รหัสสินค้า : DTL-RC-5-USB

Temperature Data Logger
with USB
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ชนิดพกพา  ระบบดิจิตอล Range : -30 ~ 70 °C,  ความแม่นยำ ±0.5 °C, แสดงผล LCD, บันทึกข้อมูลได้ 32,000 ข้อมูล, ต่อคอมพิวเตอร์ด้วย USB พร้อม CD Software มาตรฐาน CE|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,190.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

         
  รหัสสินค้า : DTL-AZ-8829-USB

AZ Temperature & Humidity  Data Logger
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ชนิดพกพาหรือแขวนผนัง  Range : -40 ~ 85 °C (-0 ~ 185 °F), 0-100%RH, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.6°C,  บันทึกข้อมูลได้ 16000 ข้อมูล, ต่อคอมพิวเตอร์ด้วย USB, พร้อม Software, มีไฟเตือนเกินระดับที่ตั้งไว้จอภาพแสดงอุณหภูมิและความชื้นแบบ Realtime  มาตรฐาน IP54/CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

5,995.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

         
  รหัสสินค้า : DTL-TEM-RC-160

2 in 1 Digital Temperature Data Logger
with External Probe
เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิด้วยด้วยโพรบ ชนิดพกพกพา  Range : -40 ~ 85 °C ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.5%, แสดงผล LCD, บันทึกข้อมูลได้ 16000ข้อมูล ต่อคอมพิวเตอร์ ด้วย USB |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,590.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

         
  รหัสสินค้า : DTL-KG-100-16

Digital Temperature & Humidity Data Logger
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น ระบบดิจิตอล แสดงผลด้วยจอภาพ LCD,
ชนิด
พกพาหรือแขวนผนัง  Range : -40 ~ 60 °C (เลือกเป็น F ได้), 10 ~ 99%RH, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±4%, ต่อคอมพิวเตอร์ USB, บันทึกข้อมูลได้ 16,320 ข้อมูล,  มาตรฐาน CE  |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

3,190.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

         
  รหัสสินค้า : DTL-TEM-UNI-T600

Temperature Data Logger
with USB (Uni-TU-330A)
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ชนิดพกพา ติดข้างฝาได้  ระบบดิจิตอล Range : -40 ~ 80 °C,   ความแม่นยำ ±0.5 °C, บันทึกข้อมูลได้ 60,000 ข้อมูล, ต่อคอมพิวเตอร์ด้วย USB พร้อม CD Software มาตรฐาน CE|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

2,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

         
  รหัสสินค้า : DTL-TEM-UNI-TH600

Temperature & Humidity Data Logger
with USB (Uni-TU-330B)
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และความชื้น ชนิดพกพา ติดข้างฝาได้  ระบบดิจิตอล Range : -40 ~ 80 °C, 0 - 100%RH  ความแม่นยำ ±1 °C, 3%RH,  บันทึกข้อมูลได้ 60,000 ข้อมูล, ต่อคอมพิวเตอร์ด้วย USB พร้อม CD Software มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

3,590.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

         
  รหัสสินค้า : DTL-R1-4011

YCT Temperature Data Logger
with USB
เครื่องบันทึกอุณหภูมิด้วยเซนเซอร์ในตัว ชนิดพกติดตัว  Range : Sensor -20 ~ 70 °C  ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.15%, แสดงผล LCD, บันทึกข้อมูลได้ 9,999 ข้อมูล, เรียกดูค่าสูงสุด/ต่ำสุดได้้, ต่อคอมพิวเตอร์ด้วย USB ในตัว  มาตรฐาน CE l ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

3,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

         
  รหัสสินค้า : DTL-R2-9B4

YCT Dual Input RTD
Data Logger with USB
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ RTD แบบ 2 ช่อง ชนิดพกติดตัว  Range : Pt100 385 : -200 ~ +800 °C, Pt3916-3926 :  -200 ~ +600 °C, ความแม่นยำ ±0.1%, แสดงผล LCD, บันทึกข้อมูลได้ 8,000 ข้อมูล, ต่อคอมพิวเตอร์ด้วย USB ในตัว มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

6,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

         
         
 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น (Data Logger)                                                                                                (25 items)
ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิ   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
  รหัสสินค้า : DTL-EM505B-USB

AllSun Temperature & Humidity  Data Logger
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ชนิดพกพาหรือแขวนผนัง  Range : -20 ~ 50 °C (-4 ~ 122 °F), 0-100%RH, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1°C,  บันทึกข้อมูลได้ 32768 ข้อมูล, ต่อคอมพิวเตอร์ด้วย USB, พร้อม Software, จอภาพแสดงอุณหภูมิและความชื้นแบบ Realtime  ลับอุณหภูมิและความชื้น ทุก ๆ 10 วินาทีมาตรฐาน IP54/CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

CALL

7,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิ   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
  รหัสสินค้า : DTL-4CK-SD

Digital 4 Channel Temperature Data Logger
with SD Card
เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิด้วยด้วยโพรบ K-Type, 1-4 ช่อง T1-T2, T3-T4, ชนิดพกพกพา  Range : -200 ~ 1370 °C ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.3%, แสดงผล LCD, บันทึกข้อมูลได้ จาก SD Card, เรียกดูค่าสูงสุด/ต่ำสุดและอื่นๆได้้,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info/
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

10,980.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิ   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
  รหัสสินค้า : DTL-HTD-SD-256

Temperature & Humidity Data Logger
with SD Card
เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ชนิดตั้งโต้ะหรือแขวนผนัง พร้อมโพรบ  Range : -10 ~ 70 °C,  20 ~ 90%RH ความละเอียด 0.1 °C, 0.1%RH, ความแม่นยำ ±0.1°C, ±5%RH, แสดงผล LCD, บันทึกข้อมูลได้ 30,000 ข้อมูล, ผ่าน SD card 256 MB
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

8,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิ   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
  รหัสสินค้า : DTL-AMT-116

Digital Temperature & Humidity Data Logger
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น ระบบดิจิตอล แสดงผลด้วยจอภาพ LCD,
ชนิด
พกพาหรือแขวนผนัง  Range : -40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F), 0 ~ 100%RH, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±2%, ต่อคอมพิวเตอร์ USB, บันทึกข้อมูลได้ 32,700 ข้อมูล,  มาตรฐาน CE  |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

8,890.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิ   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
  รหัสสินค้า : DTL-GSP-6

Digital Temperature & Humidity Data Logger
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น ระบบดิจิตอล แสดงผลด้วยจอภาพ LCD,
ชนิด
พกพาหรือติดผนัง  Range : -40 ~ 85 °C), 10 ~ 99%RH, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.5%, ต่อคอมพิวเตอร์ USB, บันทึกข้อมูลได้ 16,000 ข้อมูล,
มีเสียงและไฟเตือน มาตรฐาน CE  |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

5,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิ   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
  รหัสสินค้า : DTL-800022

Sper Scientific Humidity & Temperature Data Logger
with RS-232
เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิและความชื้น  ชนิดพกพกพา  Range : -50 ~ 1300 °C
0 ~ 95%RH ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.2%, แสดงผล LCD, บันทึกข้อมูลได้ 16,000 ข้อมูล, เรียกดูค่าสูงสุด/ต่ำสุดและอื่นๆได้้,  ต่อคอมพิวเตอร์ด้วย RS-232 พร้อมสายเคเบิ้ลและ Software, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

CALL

7,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิ   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
  รหัสสินค้า : DTL-800024

Sper Scientific 4 Channel Temperature Data Logger
with RS-232
เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิด้วยด้วยโพรบ K-Type, 4 ช่อง T1-T2, T3-T4, ชนิดพกพกพา  Range : -200 ~ 1370 °C ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±0.5%, แสดงผล LCD, บันทึกข้อมูลได้ 16,000 ข้อมูล, เรียกดูค่าสูงสุด/ต่ำสุดและอื่นๆได้้,  ต่อคอมพิวเตอร์ด้วย RS-232 พร้อมสายเคเบิ้ลและ Software, มาตรฐาน CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

CALL

7,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิ   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
  รหัสสินค้า : DTL-HTD-RM-326

Temperature & Humidity Data Logger
with USB
เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ชนิดพกพา ติดข้างฝาและแขวนได้  ระบบดิจิตอล Range : -20 ~ 70 °C,  0 ~ 100%RH, ความแม่นยำ ±0.6 °C, ±3%RH,
แสดงผล LCD, บันทึกข้อมูลได้ 32,600 ข้อมูล, ได้ ต่อคอมพิวเตอร์ด้วย USB พร้อม CD Software มาตรฐาน CE|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

3,600.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิ   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
  รหัสสินค้า : DTL-HTD-USB-32X

Temperature & Humidity Data Logger
with USB
เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ชนิดพกพา ตั้งขาตั้งและแขวนได้  ระบบดิจิตอล Range : -40 ~ 85 °C,  0.1 ~ 99.9%RH, ความแม่นยำ ±0.6 °C, ±3%RH,
แสดงผล LCD, บันทึกข้อมูลได้ 32,000 ข้อมูล, ดูค่า Dew Point/Wet Bulb/Heat Indexและ WBGT ได้ ต่อคอมพิวเตอร์ด้วย USB พร้อม CD Software มาตรฐาน CE/IP57|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

3,980.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิ   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
  รหัสสินค้า : DTL-TD-RC-51

Waterproof Temperature Data Logger
with USB
เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ชนิดพกพา ติดข้างฝาและแขวนได้  ระบบดิจิตอล Range : -30 ~ 70 °C,  ความแม่นยำ ±0.5°C, แสดงผล LCD, บันทึกข้อมูลได้ 32,600 ข้อมูล, ได้ ต่อคอมพิวเตอร์ด้วย USB พร้อม CD Software มาตรฐาน IP65/CE
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

3,690.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิ   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
  รหัสสินค้า : DTL-THL-1

UEI Temperature & Humidity USB Data Logger
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น ชนิดพกพาหรือแขวนผนัง  Range : -40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F), 0 ~ 100%RH, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±2%, ต่อคอมพิวเตอร์ USB, บันทึกข้อมูลได้ 32,000 ข้อมูล,  มาตรฐาน CE  
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

6,890.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิ   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
  รหัสสินค้า : DTL-CENTER-342

CENTER Temperature & Humidity Data Logger
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ชนิดพกติดตัวหรือแขวนผนัง  Range : -30 ~ 70 °C,  5 ~ 98%RH ความละเอียด 0.1 °C, 1%RH, ความแม่นยำ ±0.7 °C, 3%RH, แสดงผล LCD, บันทึกข้อมูลได้ 64,000 ข้อมูล, พร้อม Software ต่อคอมพิวเตอร์ด้วย RS-232  มาตรฐาน CE  |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

14,890.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิ   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
  รหัสสินค้า : DTL-SK-L200TH II

SATO Temperature & Humidity Data Logger
with built-in USB
เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ชนิดพกติดตัวหรือแขวนผนัง พร้อมโพรบ  Range : -15 ~ 65 °C,  10 ~ 99.9%RH ความละเอียด 0.1 °C, 1%RH, ความแม่นยำ ±0.1°C, 0.1%RH, แสดงผล LCD, บันทึกข้อมูลได้ 8,100 ข้อมูล, พร้อม Software ต่อคอมพิวเตอร์ด้วย USB,  มาตรฐาน CE  
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

17,890.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิ   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
  รหัสสินค้า : DTL-LoGit-LTH

SUPCO  Temperature & Humidity  Data Logger
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ชนิดพกพาหรือแขวนผนัง  Range : -40 ~ 60 °C (-40 ~ 150 °F), ความละเอียด 0.1 °C 0.1 %RH, ความแม่นยำ ±1°C, ±2%RH  บันทึกข้อมูลได้ 21,500 ข้อมูล, พร้อมชุดต่อคอมพิวเตอร์ Software & USB, มาตรฐาน CE |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

14,290.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิ   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
  รหัสสินค้า : DTL-DT-171

CEM Temperature & Humidity Data Logger
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น ชนิดพกพาหรือแขวนผนัง  Range : -40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F), 0 ~ 100%RH, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±2%, ต่อคอมพิวเตอร์ USB, บันทึกข้อมูลได้ 32,000 ข้อมูล,  มาตรฐาน CE  
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

6,890.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิ   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
  รหัสสินค้า : DTL-TRH-172-327

Digital Temperature & Humidity Data Logger
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น ระบบดิจิตอล แสดงผลด้วยจอภาพ LCD,
ชนิด
พกพาหรือแขวนผนัง  Range : -40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F), 0 ~ 100%RH, ความละเอียด 0.1 °C, ความแม่นยำ ±1%, 3%RH, ต่อคอมพิวเตอร์ USB, บันทึกข้อมูลได้ 32,700 ข้อมูล,  พร้อมกรอบติดผนัง, กุญแจล๊อค, สายเคเบิ้ล พร้อมซอฟท์แวร์มาตรฐาน CE  |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

8,890.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิ   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิ   ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ครื่องบันทึก
 Tags : เครื่องวัดอุณหภูมิ, เครื่องวัดความชื้น, เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น, เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด, เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสงอินฟราเรด, เครื่องวัดอุณหภูมิเลเซอร์, เครื่องวัดอุณหภูมิใช้แสง
           เลเซอร์, เครื่องวัดความร้อน,
เครื่องวัดความเย็น, เครื่องบันทึกอุณหภูมิ, เครื่องบันทึกความชื้น, เครื่องบันทึกอุณหภูมิความชื้น, Thermometer, Temperature, Humidity Meter, Relative
           Humidity Meter, Hygrometer, Hygro-Thermometer, Thermo-Hygrometer, Thermocouple, K-Type Thermometer, Infrared Thermometer, Laser Thermometer,
           Temperature Data Logger, Humidity Data Logger, Data Logger