ประเภทผลิตภัณฑ์ >ประเภทผลิตภัณฑ์ >Detector/AC Voltage Detector/เครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้า เครื่องตรวจแรงดันไฟฟ้า 

 

 เครื่องตรวจหาระแสไฟฟ้า เครื่องตรวจหาแรงดันไฟฟ้า (Voltage Detectors)                                                                  (2 items)
    เครื่องตรวจหาแระแสไฟฟ้า เครื่องตรวจแรงดันไฟฟ้า    
  รหัสสินค้า : VTD-AC-9B

CEM Voltage Detector
เครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้า เครื่องตรวจหาแรงดันไฟฟ้า ชนิดปากกา มีไฟสว่างที่ปลายปากกาและเสียงร้องเตือนเมื่อพบกระแสไฟฟ้า มีไฟฉาย Rage : 100-600V, 50-60Hz
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

890.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

    เครื่องตรวจหาแระแสไฟฟ้า เครื่องตรวจแรงดันไฟฟ้า    
  รหัสสินค้า : VTD-VD-01

Voltage Detector
เครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้า เครื่องตรวจหาแรงดันไฟฟ้า ชนิดปากกา มีไฟสว่างที่ปลายปากกาเมื่อพบกระแสไฟฟ้า  Rage : 100-600V, 50-60Hz
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

790.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

    เครื่องตรวจหาแระแสไฟฟ้า เครื่องตรวจแรงดันไฟฟ้า    
    เครื่องตรวจหาแระแสไฟฟ้า เครื่องตรวจแรงดันไฟฟ้า