เครื่องดูดความชื้น ตู้ดูดความชื้น เครื่องทำแห้งสูญญากาศ (Desiccators)                                                                    (3 items)
    ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้งสูญญากาศ
ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้งสูญญากาศ
   
  รหัสสินค้า : VDC-VD6-PP/PC

Vacuum Desiccator
ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น
ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น เหมาะสำรับทำแห้งและสูญญากาศ,  ตัวเครื่องทำด้วย Polypropylene และ Polycarbonate  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตู้ 149 มม. รับสูญญากาศได้ 740 mm Hg 24 Hr |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

8,600.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น   ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้งสูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น,
เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้งสูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น
  ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้ง
สูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น
  รหัสสินค้า : VDC-VD8-PP/PC

Vacuum Desiccator
ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น
ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น เหมาะสำรับทำแห้งและสูญญากาศ,  ตัวเครื่องทำด้วย Polypropylene และ Polycarbonate  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตู้ 197 มม. รับสูญญากาศได้ 740 mm Hg 24 Hr |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

9,800.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น   ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้งสูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น,
เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้งสูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น
  ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้ง
สูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น
  รหัสสินค้า : VDC-VD10-PP/PC

Vacuum Desiccator
ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น
ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น เหมาะสำรับทำแห้งและสูญญากาศ,  ตัวเครื่องทำด้วย Polypropylene และ Polycarbonate  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตู้ 240 มม. รับสูญญากาศได้ 740 mm Hg 24 Hr |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

11,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น   ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้งสูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น,
เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้งสูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น
  ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้ง
สูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น
ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น   ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้งสูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น,
เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้งสูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น
  ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น, เครื่องทำแห้ง
สูญญากาศ ตู้ดูดความชื้น, เครื่องดูดความชื้น

ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น Vacuum desiccators ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น Vacuum desiccators ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น Vacuum desiccators  ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น Vacuum desiccators ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น Vacuum desiccators ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น Vacuum desiccators ดูดความชื้น ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น Vacuum desiccators ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น Vacuum desiccators ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น Vacuum desiccators ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น Vacuum desiccators ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น Vacuum desiccators ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น Vacuum desiccators ดูดความชื้น ตู้ดูดความชื้น เครื่องดูดความชื้น