เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก(Drain Cleaners/Clogged Plumbing Instruments)     (7 items)
    เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน Drain buster Drain cleaner   เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน
  รหัสสินค้า : DCI-Drain Buster

Drain Buster Miracle Plunger Unclogs กำจัดท่ออุดตัน
ครื่องปั้มแรงดันสูงกำจัดท่อตันและล้างท่อ ชนิดกระบอกใหญ่ มือจับสะดวก ให้แรงลมสูง เบาแรงผู้ใช้ ชนิดพกพา  ความยาว 14 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว เหมาะสำหรับประจำบ้าน อาคาร สำนักงาน |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,590.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

    เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน Drain buster Drain cleaner   เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน
  รหัสสินค้า : DCI-HJP-Pump

Hydro Jet Drain Cleaner/Unclog Pump กำจัดท่ออุดตัน
ครื่องปั้มแรงดันสูงกำจัดท่อตันและล้างท่อ ให้แรงลมสูง เบาแรงผู้ใช้ ชนิดพกพา  ความยาว 18 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.75 นิ้ว เหมาะสำหรับประจำบ้าน อาคาร สำนักงาน
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

3,190.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

    เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน Drain buster Drain cleaner   เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน
  รหัสสินค้า : DCI-Drain Air Pump

Drain Air Pump Guc Drain Buster กำจัดท่ออุดตัน
เครื่องกำจัดท่อตัน แบบอัดอากาศแรงสูง ชนิดทะลวงท่อ พร้อมอุปกรณ์
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,790.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

    เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน Drain buster Drain cleaner   เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน
  รหัสสินค้า : DCI-Kwik Spin-25

Steel Drum Auger Plumber's Drain Snake กำจัดท่ออุดตัน
เครื่องทะลวงท่อ กำจัดท่ออุดตันและล้างท่อ ชนิดดรัม ใช้มือหมุน ให้กำลังสูง เบาแรงผู้ใช้ ชนิดพกพา  ความยาวงูเหล็ก 15 ฟุต เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว เหมาะสำหรับผู้รับบริการกำจัดท่ออุดตัน ผลิตภัณฑ์ USA|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

5,890.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

    เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน Drain buster Drain cleaner   เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน
  รหัสสินค้า : DCI-AS-25

Steel Drum Auger Plumber's Drain Snake กำจัดท่ออุดตัน
เครื่องทะลวงท่อ กำจัดท่ออุดตันและล้างท่อ ชนิดดรัม ใช้มือหมุน ให้กำลังสูง เบาแรงผู้ใช้ ชนิดพกพา  ความยาวงูเหล็ก 25 ฟุต เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว เหมาะสำหรับผู้รับบริการกำจัดท่ออุดตัน |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

3,980.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

  เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน Drain buster Drain cleaner   เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน
  รหัสสินค้า : DCI-Drain Snake Sink

Drain Sink Drain Snake กำจัดท่ออุดตัน
เครื่องกำจัดท่อตัน ชนิดทะลวงท่อ เส้นพลาสติกแข็งแรง ยืดหยุ่นได้ดี ไม่ต้องเปิดฝากรอง ใช้ได้ทันที |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

220.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

    เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน Drain buster Drain cleaner   เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน
 
 

 

เครื่องกำจัดท่อตัน เครื่องล้างท่อ เครื่องทะลวงท่อ งูเหล็ก ท่อตัน ท่ออุดตัน เครื่องปั้มส้วมตัน Drain buster Drain cleaner