กล้องจุลทรรศน์  ชนิดสเตอริโอ (Stereo Microscopes)                                                                                         (20 items)
กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  
  รหัสสินค้า : SMC-Konus Diamond 5420

KONUS Stereo Microscope
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดสเตอริโอ, กระบอกตาคู่, กำลังขยาย 2X และ 4X, หัวกล้องเอียง 45°,  เลนส์ตา : WF10x,  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, อัตราแสงสว่าง หลอดไฟ Halogen ขนาด 12V 10W, |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

18,450.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  
  รหัสสินค้า : SMC-Celestron 44202

CELESTRON Stereo Microscopeกล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดสเตอริโอ, กระบอกตาคู่, กำลังขยาย 2X และ 4X, หัวกล้องเอียง 45°, หมุนได้ 360 °  เลนส์ตา : WF10x/20mm,  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, อัตราแสงสว่าง หลอดไฟ Halogen ขนาด 12V 10W, ปรับระยะห่างสูง-ต่ำได้ ตัวกล้องเป็นโลหะ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

19,850.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  
  รหัสสินค้า : SMC-Celestron 44206

CELESTRON Stereo Microscope with Zoom
 กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดสเตอริโอ, กระบอกตาคู่, กำลังขยาย 2X และ 4.50X, หัวกล้องเอียง 45 °, หมุนได้ 360 °  เลนส์ตา : WF10x/20mm,  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, มีฟังก์ชั่น Zoom, 10X-67X อัตราแสงสว่าง หลอดไฟ Halogen ขนาด 12V 10W, โครงสร้างเป็นโลหะ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

39,850.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  
  รหัสสินค้า : SMC-Braska AY11228

BRASKA Binocular Stereo Microscope
 
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดสเตอริโอ, กระบอกตาคู่, กำลังขยาย 2X และ 4X, หัวกล้องเอียง 45°,  เลนส์ตา : WF10x/20mm,  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, อัตราแสงสว่าง หลอดไฟ Halogen ขนาด 12V 10W, โครงสร้างเป็นอลูมิเนียม
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

21,200.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  

  รหัสสินค้า : PMC-HDMI-3MPZ

Portable HDMI Full HD Miscroscope
with Zoom กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล HDMI ต่อคอมพิวเตอร์ ขนาดพกพา, กำลังขยาย 10-300X, บันทึกวีดีโอได้ พร้อมสาย HDMI มีฟังก์ชั่น Zoom และ Snapshot ปรับระดับแสงได้ พร้อมขาตั้ง คมชัดสูง ระดับอุตสาหกรรม |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

ราคาสุทธิ/บาท

16,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  

  รหัสสินค้า : PMC-USB-SKS-5-200X

Portable USB Miscroscope
with Zoom/Snapshot/VDO กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล สำหรับส่องผิวหน้า หนังศรีษะ และเส้นผม ต่อคอมพิวเตอร์และมือถือ ด้วย USB ขนาดพกพา, กำลังขยาย 5-200X, บันทึกวีดีโอได้ พร้อมสาย USB และ Software มีฟังก์ชั่น Zoom และ Snapshot ปรับระดับแสงได้ พร้อมฐานตั้ง คมชัดสูง ระดับอุตสาหกรรม |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

5,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  

  รหัสสินค้า : PMC-50-500X-2MP

Portable USB Miscroscope
with Zoom/Snapshot/VDO กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล ต่อคอมพิวเตอร์ ด้วย USB ขนาดพกพา, กำลังขยาย 50-500X, บันทึกวีดีโอได้ ความละเอียดภาพ 1600x1200 pixels, พร้อมสาย USB และ Software มีฟังก์ชั่น Zoom และ Snapshot ปรับระดับแสงได้ พร้อมขาตั้ง คมชัดสูง ระดับอุตสาหกรรม |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  

  รหัสสินค้า : PMC-50-500X5Z

Portable USB Miscroscope
with Zoom/Snapshot/VDO กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล ต่อคอมพิวเตอร์ ด้วย USB ขนาดพกพา, กำลังขยาย 50-500X, บันทึกวีดีโอได้ ความละเอียดภาพ 1600x1200 pixels พร้อมสาย USB และ Software มีฟังก์ชั่น Zoom 5 เท่า และ Snapshot ปรับระดับแสงได้ พร้อมขาตั้ง คมชัดสูง ระดับอุตสาหกรรม |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

2,990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  

  รหัสสินค้า : PMC-USB-2MP-200XZ

Portable
2.0 Mega Pixels USB Miscroscope UM-240 กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล ต่อคอมพิวเตอร์ ด้วย USB ขนาดพกพา, กำลังขยาย 20-200X, 2.0 Mega Pixels ถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอ พร้อมสาย USB และ Software คมชัดสูง แสงสว่างด้วย LED 8 ดวง ระดับอุตสาหกรรม |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,890.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  

  รหัสสินค้า : PMC-USB-40-800X

Portable USB
2.0 Mega Pixels Miscroscope กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล ต่อคอมพิวเตอร์ ด้วย USB ขนาดพกพา, กำลังขยาย 40-800X, ความละเอียดสูง 2 Mega Pixels พร้อมสาย USB และ Software คมชัดสูง ระดับอุตสาหกรรม |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

3,890.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  

  รหัสสินค้า : PMC-USB-50-500XZ-5MP

Portable USB
5 Mega Pixels Miscroscope กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล ต่อคอมพิวเตอร์ ด้วย USB ขนาดพกพา, กำลังขยาย 50-500X, ความละเอียดสูง 5 Mega Pixels ซูมได้ พร้อมสาย USB และ Software คมชัดสูง ระดับอุตสาหกรรม |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

ราคาสุทธิ/บาท

4,290.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  

  รหัสสินค้า : PMC-USB-1000X

Portable USB 2
Mega Pixels Miscroscope กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล ต่อคอมพิวเตอร์ ด้วย USB ขนาดพกพา, กำลังขยาย 1000X, ความละเอียดสูง 1.3 Mega Pixels  พร้อมสาย USB และ Software คมชัดสูง ระดับอุตสาหกรรม |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

ราคาสุทธิ/บาท

4,150.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  

  รหัสสินค้า : PMC-USB-200XZ-5MP

Portable USB
5 Mega Pixels Miscroscope กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล ต่อคอมพิวเตอร์ ด้วย USB ขนาดพกพา, กำลังขยาย 20-200X, ความละเอียดสูง 5 Mega Pixels ซูมได้ พร้อมสาย USB และ Software คมชัดสูง ระดับอุตสาหกรรม |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

ราคาสุทธิ/บาท

3,850.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  

  รหัสสินค้า : PMC-USB-25-200XZ

Portable USB Miscroscope with Zoom
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ดิจิตอล ต่อคอมพิวเตอร์ ด้วย USB ขนาดพกพา, กำลังขยาย 25-200X, มีฟังก์ชั่น Zoom พร้อมสาย USB และ Software คมชัดสูง ระดับอุตสาหกรรม
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,980.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  

  รหัสสินค้า : PMC-BIO-AMC-M-30

Portable Educational Microscope กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดพกพา หรือตั้งโต๊ะ , กำลังขยาย 120-1200 X, โครงสร้างเป็นพลาสติก ABS พร้อมอุปกรณ์ครบ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

5,850.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  
  รหัสสินค้า : SMC-Carson MM200

CARSON Portable  Microscope กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ขนาดพกพา เหมาะสำหรับขยายวัตถุ  กำลังขยาย 60X-100X, โครงสร้างเป็นพลาสติกแข็ง |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

2,850.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  
  รหัสสินค้า : PMC-200X-LED

Fiber Optic Portable
Microscope w LED  กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ขนาดพกพา เหมาะสำหรับขยายวัตถุ กำลังขยาย 200X, ใช้หลอดไฟ LED โครงสร้างเป็นไฟเบอร์ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

6,500.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  
  รหัสสินค้า : PMC-CL-400

Fiber Optic Portable
Microscope กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ขนาดพกพา เหมาะสำหรับขยายวัตถุ มีฟิลเตอร์ กำลังขยาย 400X, โครงสร้างเป็นไฟเบอร์ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

7,790.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  

  รหัสสินค้า : PMC-POC-20-240

Portable Zoom
Microscope กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ขนาดพกพา เหมาะสำหรับขยายวัตถุ มีฟังก์ชั่น Zoom, กำลังขยาย 240X, โครงสร้างเป็นพลาสติกแข็ง |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

2,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  

  รหัสสินค้า : PMC-MG-10084

Portable 
Microscope กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ขนาดพกพา เหมาะสำหรับขยายวัตถุ  กำลังขยาย 50X-80X, โครงสร้างเป็นพลาสติกแข็ง |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,390.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  

  รหัสสินค้า : PMC-X-40

Portable 
Microscope กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ขนาดพกพา เหมาะสำหรับขยายวัตถุ, กำลังขยาย 40X, โครงสร้างเป็นพลาสติกแข็ง |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,590.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  

  กล้องจุลทรรศน์  ชนิดคอมพาวน์ (Compound  Microscopes)                                                                                                  (13 items)

         
  รหัสสินค้า : CMC-BIO-AMC40-2500

AmScope Compound Microscopeกล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคอมพาวน์, กระบอกตาคู่, กำลังขยายรวม 40-2500 เท่า, หัวกล้องหมุนได้ 360°,  เลนส์ตา : WF10X, 25X  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, อัตราแสงสว่าง หลอดไฟ LED โครงสร้างเป็นโลหะ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

28,590.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  
  รหัสสินค้า : CMC-CBIO-AMK-1600

AOMEKIE Compound Microscopeกล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคอมพาวน์, กระบอกตาคู่, กำลังขยายรวม 40-1600 เท่า, หัวกล้องหมุนได้ 360°,  เลนส์ตา : WF10X, 16X  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, อัตราแสงสว่าง หลอดไฟ LED, โครงสร้างเป็นโลหะ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

26,590.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  

  รหัสสินค้า : CMC-Konus Acedemy 5304

KONUS Compound Microscope
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคอมพาวน์, กระบอกตาเดียว, กำลังขยายรวม 4x, 10x, 40x,
100x
หัวกล้องเอียง 45°, ปรับได้ 360 องศา เลนส์ตา : WF10/18X,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

21,890.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  

  รหัสสินค้า : CMC-Braska AY11236

BRASKA Binocular Compound Microscope
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคอมพาวน์, กระบอกตาคู่, กำลังขยายรวม 40-1000 เท่า, หัวกล้องหมุนได้ 360°,  เลนส์ตา : WF10x/18mm,  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, อัตราแสงสว่าง หลอดไฟ Halogen ขนาด 6V 20W, โครงสร้างเป็นอลูมิเนียม
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

32,290.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  
  รหัสสินค้า : CMC-Celestrom 44106-LED

CELESTRON LED Compound Microscope
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคอมพาวน์, กระบอกตาเดียว, กำลังขยายรวม 40-1000 เท่า, หัวกล้องหมุนได้ 360°,  เลนส์ตา : WF10X,  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, อัตราแสงสว่าง LED, โครงสร้างเป็นโลหะ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

22,290.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  
  รหัสสินค้า : CMC-Konus Campus 5306

KONUS Compound Microscopeกล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคอมพาวน์, กระบอกตาคู่, กำลังขยายรวม 40-1000 เท่า, หัวกล้องหมุนได้ 360°,  เลนส์ตา : WF10x/18mm,  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, อัตราแสงสว่าง หลอดไฟ Halogen ขนาด 12V 12W, โครงสร้างเป็นโลหะ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

29,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  
  รหัสสินค้า : CMC-Celestron Touch Screen 44348

CELESTRON Compound Microscope w/ LCD Touch Screen
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคอมพาวน์, พร้อมจอภาพ LCD, ซูมได้ 2400 เท่า, 5 megapixels ต่อคอมพิวเตอร์ ผ่าน USB และต่อออกจอทีวีได้ แบบสัมผัสหน้าจอ
พร้อมแผ่นความจำ 4
GB |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

37,390.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  
  รหัสสินค้า : CMC-Celestron 44341

CELESTRON Compound Microscope w/ LCD Screen
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคอมพาวน์, พร้อมจอภาพ LCD, ซูมได้ 1600 เท่า, 5 megapixels ต่อคอมพิวเตอร์ ผ่าน USB และต่อออกจอทีวีได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

23,700.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  
  รหัสสินค้า : CMC-Celestron 44104

CELESTRON Compound Microscope
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคอมพาวน์, กระบอกตาเดียว, กำลังขยายรวม 40-500 เท่า, หัวกล้องหมุนได้ 60°,  เลนส์ตา : 10x /12.5x,  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, โครงสร้างเป็นโลหะ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

16,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  
  รหัสสินค้า : CMC-Celestron 44131

CELESTRON Compound Labs Microscope
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคอมพาวน์, กระบอกตาคู่, กำลังขยายรวม 40-2000 เท่า, หัวกล้องหมุนได้ 360°,  เลนส์ตา : 10X, 20X,  เคลือบสารป้องกันเชื้อรา, อัตราแสงสว่าง หลอดไฟ Halogen ขนาด 12V 20W, โครงสร้างเป็นโลหะ
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

36,390.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  
  รหัสสินค้า : PMC-330004

SPER SCIENTIFIC Pen Microscope
กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดปากกา กำลังขยาย 50X
l ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

4,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  
  รหัสสินค้า : CMC-Celestron 44340

CELESTRON Compound Microscope w/ LCD Screen & Digital Camera
กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคอมพาวน์, พร้อมจอภาพ LCD, ซูมได้ 1600 เท่า, พร้อมกล้อง
ดิจิตอล 2.0
megapixels ต่อคอมพิวเตอร์ ผ่าน USB ได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

CALL

 

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

กล้องจุลทรรศน์ microscope   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องไมโครสโคป   กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  กล้องจุลทรรศน์ microscope กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์  

  กล้องส่องขยาย กล้องส่องในที่แคบ กล้องตรวจสอบ (Borescope Inspection Camera)                                               (4 item)

         

  รหัสสินค้า : BIC-4.34XZ TFT-LCD

Portable Borescope Inpection Camera
กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย กล้องตรวจสอบ กล่องส่องในที่แคบ ขนาดจอภาพสี  4.3 นิ้ว LCD  คอยาวปรับทิศทางได้ 100 ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวกล้อง 8.2 มม. หัวกล้องกันน้ำได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

10,890.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์

  รหัสสินค้า : BIC-3.5Rec

Portable Video Borescope Inpection Camera
กล้องจุลทรรศน์
กล้องวีดีโอส่องขยาย กล้องตรวจสอบ กล่องส่องในที่แคบ ขนาดจอภาพสี  3.5 นิ้ว LCD  คอยาวปรับทิศทางได้ 500 ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวกล้อง 8.2 มม.
ซูมได้
4 เท่า บันทึกวีดีโอได้ |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

13,890.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

         

  รหัสสินค้า : BIC-2.4" 1.5M

Portable Borescope Inpection Camera
กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย กล้องตรวจสอบ กล่องส่องในที่แคบ ขนาดจอภาพสี  2.4 นิ้ว LCD  คอยาวปรับทิศทางได้ 150 ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวกล้อง 10 มม. หัวกล้องกันน้ำได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

11,600.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

         

  รหัสสินค้า : BIC-2.4" 1+3M

Portable Borescope Inpection Camera
กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย กล้องตรวจสอบ กล่องส่องในที่แคบ ขนาดจอภาพสี  2.4 นิ้ว LCD  คอยาวปรับทิศทางได้ 1-4 เมตร. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวกล้อง 10 มม. หัวกล้องกันน้ำได้
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

16,100.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

         
กล้องจุลทรรศน์
กล้องส่องขยาย
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  กล้องจุลทรรศน์ กล้องขยายภาพ กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์
  Tags : กล้องจุลทรรศน์, กล้องไมโครสโคป, กล้องรูเข็ม, กล้องส่องขยาย, ล้องส่องทางไกล, กล้องวีดีโอ, Microscope, Digital Microscope, USB Microscope, Binocular, Borescope
            Endoscope