แบบฟอร์มใบสั่งซื้อทางอินเตอร์เนต/Order by Internet (กรุณากรอกให้ครบถ้วน)    

 
     
ชื่อ :  
นามสกุล :  
ชื่อบริษัท :  
ที่อยู่สำหรับออกบิล :  
ที่อยู่สำหรับส่งของ :  
โทรศัพท์ :  
แฟ็กซ์ :  
email :  
     
    ต้องการสั่งซื้อสินค้าดังต่อไปนี้ (ระบุรายละเอียดสินค้าในกล่องข้อความด้านล่างนี้)
   
     
รหัสสินค้า :  
ราคาต่อหน่วย :     บาท
จำนวนหน่วยที่สั่งซื้อ :   ชิ้น
รวมเป็นเงิน :   บาท
ภาษีมูล่าเพิ่ม 7% :   บาท
ค่าขนส่ง :   บาท
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น :   บาท
     
    (กรณีสั่งซื้อมูลค่าต่ำกว่า 5,000.00 บาท  คิดค่าขนส่ง 60.00 บาท -:: สั่งซื้อเกินกว่า 5,000.00 บาท ค่าขนส่งฟรี)  
   
           How to Pay for the goods : วิธีชำระเงินค่าสินค้า

    
      โอนเงินค่าสินค้า มี 3 วิธี คือ
               1.1  โอนผ่านทางเคาน์เตอร์ ธนาคาร
               1.2  โอนผ่านทางตู้
ATM
               1.3  โอนทาง Internet หรือ I-Banking โหรือ โอนทางโทรศัพท์ : เข้าบัญชีธนาคาร  

     การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
        
                   

        

      
     หจก.เอสพีเอส เมเชอร์ริ่ง อินสทรูเม้นท์
          ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
          ออมทรัพย์ เลขที่ 097-2-74286-4

                   เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินกลับมาที่
           
email :
msmeter60@gmail.com