ประเภทผลิตภัณฑ์ >Temperature Meter/Infrared Thermometer/เครื่องวัดอุณหภูมิ ใช้แสงอินฟราเรด

ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องวัอุณหภูมิ/เครื่องวัดความเร็วลม /เครื่องวัด
   อุณหภูมิด้วยแสงอินฟราเรด ในเครื่องเดียวกัน
      (CMM/CFM Thermo-Anemometer with Infrared
     Thermometer
)
 

รหัสสินค้า : Code

   ANM-DT-8894

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Temp/IR/Air Velocity/Air Flow

 CE

 1 ปี

 
 
   Temperature Meter Infrared Thermometer  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น
 
 
 
  

 


      
 
Features:

 1. CFM/CMM Thermo-Anemometer with built-in non-contact IR Thermometer measurse remote surface temperatures to 932ºF(500ºC)with 30:1 distance to spot ratio and Laser Pointer.
 2. Simultaneous display of Air Flow or Air Velocity plus Ambient Temperature.
 3. Up to 8 easy to set dimensions(ft2 or cm2 ) are stored in the meter’s internal memory.
 4. 20 point average for Air Flow and Air velocity.
 5. Super large LCD Backlit Display.
 6. 3% velocity accuracy via low friction 2.83"D (72mm) ball bearing vane wheel on 3.9ft (120cm) cable.
 7. Data hold and Max/Min
 8. Can set Auto Power off or not.
 9. Complete with vane sensor with 3.9ft (120cm) cable, 9V battery, and protective rubber holster.
  1. MEASURING AIR VELOCITY AND AIR FLOW(SINGLE POINT)
  2. Continuous Moving Average
  3. MAX/MIN/AVG READING ON A SINGLE POINT
  4. AIR VELOCITY AVERAGE FOR MULTI POINTS(UP TO 20 POINTS)
  5. AREA SET
  6. TO OBTAIN ROMOTE SURFACE TEMPERATURE USING INFRARED THERMOMETER
  7. DISABLE AUTO POWER OFF

 

Specifications:
 

Air Velocity

Range

Resolution

Accuracy

m/s (meters per sec)

0.40-30.00 m/s

0.01 m/s

± (3% + 0.20 m/s)

km/h (kilometers/hour)

1.4-108.0 km/h

0.1 km/h

± (3% + 0.8 km/hr)

ft/min (feet per minute)

80–5900 ft/min

1 ft/min

± (3% + 40 ft/m)

mph (miles per hour)

0.9–67.0 mph

0.1 mph

± (3% + 0.4 MPH)

knots (nautical MPH)

0.8 to 58.0 knots

0.1 knots

± (3% + 0.4 knots)

Air Flow

Range

Resolution

Area

CMM (cubic meters/min)

0-999900 m3/min

0.001 to 100

0 .000 to 999.9m2

CFM (cubic ft/min)

0-999900 ft3/min

0.001 to 100

0.000 to 999.9ft2

Air Temperature

Range

Resolution

Accuracy

14-140ºF(-10-60ºC)

0.1ºF/C

4.0ºF (2.0ºC)

InfraRed Temperature Range Resolution Accuracy
-58 to -4ºF(-50 to -20ºC) 0.1ºF/C ±9.0ºF(5.0ºC)
-4 to 932ºF(-20 to 500ºC) 0.1ºF/C ±2% reading or ±4ºF(2ºC)Supplied with : NTC Temperature probe, IR Temperature probe and Anemo probe

Air Velocity Range Accuracy
m/s(meter per second) 0.40~30.00 ±3% ±0.20m/s
ft/min(feet per minute) 80~5900 ±3% ±40ft/min
km/h(kilometers per hour) 1.4~108.0 ±3% ±0.8km/h
MPH(miles per hour) 0.9~67.0 ±3% ±0.4MPH
Knots(nautical miles per hour) 0.8~58.0 ±3% ±0.4knots
Air Temperature 14-140°F(-10-60°C) ±4.0°F(2.0°C)
InfraRed Temperature -58 to -4°F(-50 to -20°C) ±9.0°F(5.0°C)
-4 to 932°F(-20 to 500°C) ±2% reading
CFM 0-999900 0-999.9 ft2
CMM 0-999900 0-999.9 m2
 Size(HxWxD): 203 mm x 75 mm x 50mm
 Weight: 280g

 
     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

18,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
       
       
       

 

เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความร้อน เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความร้อน เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความร้อน เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความร้อน เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น เทอร์โมมิเตอร์