ประเภทผลิตภัณฑ์ >Sound Level Meter/Digital Sound Level Meter/เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความดังเสียง

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดเสียง เครี่องวัดระดับเสียง
      (Digital Sound Level Meter)
 

รหัสสินค้า : Code

    SLM-DT-805

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Sound Level

CE, IEC651, Type 2, ANSI S1.4 Type 2

1 ปี

 
 
 Sound Level Meter Digital Sound Level Meter  เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความดังเสียง       
 
 
 
 

          

                  


              

 
       DT 805 Mini Sound level meter has a wide dynamic range from 30 to 130dB. It has different frequency weighting A and C to respond to human sense or machine monitoring purposes. For different sound pattern, it also supplies Fast and Slow time constant setting. Analog output also provided for other use.

      This unit conforms to the IEC651 type 2, ANSI S1.4 type 2 for sound level meter.  This
Sound Level Meter has been designed to meet the measurement requirements of safty
Engineers, Health, Industrial safety offices and sound quality control in various environments.
      - Ranges from 30 dB to 130 dB at frequencies between 31.5Hz and 8KHz
      - Display with 0.1 dB steps on a 4 digits LCD
      - With two equivalent weighted sound pressure levels, A and C

  
  
      เครื่องวัดเสียง วัดความดังของเสียงและเสียงสะท้อน ระบบดิจิตอล มาตรฐาน
IEC651 type 2, ANSI S1.4 type 2 ความละเอียดและความแม่นย่ำสูง จอภาพ LCD ใช้แบตเตอรี่

พร้อมอุปกรณ์
:
1.  เครื่องวัดเสียง
2.  คู่มือการใช้งาน
3.  แบตเตอรี่ ขนาด 9
V 1 ก้อน
4.  กล่องใส่เครื่องมือ


Specifications

Range :
Accuracy :
Resolution:
Frequency Range :
Frequency Weighting :
Time Weighting :
Operation Temp :
Storage Temp :

Dimensions. Overall :
Battery :
Weight :

 Low 30-100 dB, Hi 60-130 dB
 
±1.5 dB
 0.1 dB
 31.5 Hz to 8 KHz
 A,C
 Fast and Slow
 0 - 40 °C
 -10 to 60 °C

 210x 55 x 32 mm ( L x W x H)
 1 x 9V battery
 230g

       
  เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง Sound Level Meter เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง เครื่องวัดเสียง เครื่องมือวัดเสียง เครื่องวัดความดังเสียง
     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

7,790.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม