ประเภทผลิตภัณฑ์ >Bacteria and Enzyme/จุลินทรีย์ กำจัดของเสีย กำจัดกลิ่นเหม็น กำจัดไขมันในบ่อดักไขมัน

 

 Enzyme  Enzyme BioDigez  จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็น  กำจัดของเสียและย่อยสลายไขมัน  
 


IN HOUSE SEPTIC SYSTEM/การกำจัดของเสียในบ้านพักอาศัย


 

 

 

บ่อดักไขมัน
(Grease Trap)

   

การทำงานของระบบบ่อเกรอะและบ่อซึม
How Septic System Works

 


                 
  แบคทีเรียกำจัดกลิ่นเหม็น กำจัดของเสียและย่อยสลายไขมัน

 

   

                บ่อเกรอะ                                  บ่อซึม       

     
    กลิ่นเหม็นและส้วมเต็มเกิดขึ้นได้อย่างไร
?

         เมื่อพบว่ามีปัญหาเรื่อง กลิ่นเหม็นจากในห้องน้ำ ส้วมเต็ม อุดตัน หรือราดน้ำไม่ลง และอาจมีปัญหาเรื่องไขมันจากครัวเรือนที่ทิ้งแล้ว สะสมในบ่อดักไขมัน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเป็นภาระในการ
   ตักนำไปทิ้ง และอาจทำให้เกิดการอุดตันภายในท่อระบายน้ำ  ปัญหาเหล่านี้เกิดจากกระบวนการย่อยสลายทางธรรมชาติของแบคทีเรียไม่สมบูรณ์และปริมาณแบคทีเรียที่มีอยู่ในธรรมชาติมีจำนวน
   น้อยเมื่อเทียบกับของเสีย ที่สะสมมีปริมาณมากขึ้น ประกอบกับมีการใช้ผงซักล้าง ยาฆ่าเชื้อ สารเคมี อยู่เป็นประจำ
 ยิ่งจะทำให้แบคทีเรียที่มีอยู่ตามธรรมชาติตายและลดจำนวนลง การย่อยสลาย
   จึงหยุดชงัก กระบวนการถูกทำลายไป  เมื่อเป็นเช่นนั้น ของเสียก็ยังคงเหลืออยู่
 วนทีเป็นโปรตีนก็จะเน่าเสียและจะส่งผลให้เกิด กลิ่นเหม็น และแก๊สพิษ เช่น แก๊สแอมโมเนีย(Ammonia),
   มีเทน
(Methane) และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulfide)  และภายในถังบำบัดก็จะยังคงมีกากตะกอน(Sludge) ซี่งไม่สามารถย่อยสลายได้ จะสะสมและเป็นที่อยู่แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค
   มากมาย

    ของเสียในบ่อเกรอะมีอะไรบ้าง
?

    
    ภายในบ่อเกรอะซึ่งเป็นบ่อที่ปิดมิดชิด ของเสียไหลออกไม่ได้ จะมีได้ก็เพียง ส่วนน้ำหรือของเหลวไหลล้นออกไปสู้บ่อซึม แล้วน้ำหรือของเหลวจากบ่อซึมก็จะซึมออกสู่ดินของเสียภายในบ่อ
     เกรอะ แบ่งออกเป็น
3 ชั้น คือ
                            
1. ชั้นเมือก (Scum Layer) จะเป็นส่วนเมือกเหลวเกาะตัวเป็นฝาลอยอยู่ชั้นบน เมือกนี้เมื่อมีระดับสูงขึ้นก็จะไหลล้นไปยังบ่อซึม เมื่อไปอยู่ในบ่อซึมก็จะไปเคลือบผิวชั้นในและ
     อุดอยู่ในรูพรุนเล็กของผนังบ่อซึม ทำให้น้ำซึมออกสู่ดินภายนอกไม่ได้ หรือซึมได้ช้าลง ปริมาณน้ำในบ่อซึมก็จะสูงขึ้น ไหลย้อนกลับไปสู่บ่อเกรอะ จะเป็นสภาวะบล็อค จะสังเกตุว่ากดน้ำหรือราด
     น้ำไม่ลง หรือลงช้ามาก เรียกได้ว่า ส้วมเต็ม (แต่ที่จริงแล้วเต็มเพราะน้ำ เมื่อดูดส้วมออกมาแล้ว ก็จะเห็นว่ามีแต่น้ำไม่ค่อยมีกาก   จากนั้นเมื่อกดน้ำหรือราดน้ำ ก็จะลงสะดวกตามปกติ
                            
2. ชั้นของเหลว (Liquid Layer) จะเป็นส่วนของน้ำที่มีตะกอนแขวนลอน(Suspended Solids) ปะปนอยู่ เมื่อมีระดับสูงขึ้นก็จะไหลล้น(Effluent)ออกไปสู่บ่อซึมด้วยเช่นกัน
                            
3. ชั้นตะกอนของเสีย(Sludge Layer) จะเป็นกากตะกอนของเสียโมเลกุลใหญ่ มีน้ำหนักและจะจมลงอยู่ก้นบ่อ จะสะสมทุกวันที่มีการถ่ายของเสียลงไปและจะเพิ่มปริมาณมาก
      หนาขึ้น ส่วนใหญ่แล้วในชั้นนี้จะมีปริมาณของเสียที่เป็นพวกโปรตีนมาก ถ้าจำนวนแบคทีเรียธรรมชาติไม่เพียงพอก็ย่อยไม่ทัน ถ้ามีการใช้สารเคมีแบคทีเรียก็จะ ตายหมด  กิจกรรมและกระบวน
      การย่อยสลายขาดตอนไม่สมบูรณ์ ก็จะเกิดปัญหา กลิ่น แก๊สพิษ และส้วมเต็มดังที่กล่าวแล้วข้างต้น (การใช้สารเคมีอาจดับหรือกลบกลิ่น
เหม็นได้ชั่วคราว แต่ไม่ถาวร อีกทั้งกากตะกอนยังคงมี
      ปริมาณเช่นเดิมเพราะสารเคมีไม่สามารถย่อยสลายได้ แต่การใช้แบคทีเรียช่วยกำจัดจะเป็นการแก้ปัญหาจากต้นกำเนิดของการเกิดปัญหา
(Fundamental) กากตะกอนจะลดลงและหมดไป กลิ่น
      เหม็นที่เคยมีก็จะไม่เกิดขึ้น และจะหมดปัญหาเรื่องการดูดส้วม

     ของเสียในบ่อซึมมีอะไรบ้าง
?

           ภายในบ่อซึม จะไม่มีกากตะกอนหนัก อาจมีตะกอนแขวนลอยปนอยู่กับเมือก รวมเป็นของเหลวหรือน้ำที่ไหลล้นออกมาจากบ่อเกรอะ จะค่อยๆ ซึมออกสู่ดินภายนอก  ความสามารถในการ
      ซึมออก ขึ้นอยู่กับสถานะของของเหลว  ความเข้มข้น และสภาพของผนังบ่อซึม
 ซึ่งถ้าถูกเคลือบด้วยเมือกเหนี่ยวก็จะซึมออกได้ช้าหรือไม่ได้  ก็เป็นอีกสาเหตุของส้วมเต็ม ราดน้ำไม่ลง

    บ่อดักไขมันภายในครัวเรือนหรือในร้านอาหาร
 
           ทุกบ้านและทุกที่ที่ต้องมีการปรุงหรือประกอบอาหาร จะมีของเสียที่เป็นไขมัน และ
เศษอาหาร เมื่อล้างภาชนะก็จะไหลลงไปสู่บ่อดักไขมัน เศษอาหารจะถูกกรองโดย ตะแกรงในบ่อดัก เพื่อแยกและกักเศษอาหารไว้ และปล่อยให้น้ำและไขมันไหลลงภายในบ่อ ไขมันที่สะสมภายในบ่อจะเกาะตัวเป็นแผ่นลอยอยู่ผิวน้ำ สะสมและหนาขึ้นทุกวัน ก็จะมีปริมาณมาก มีกลิ่นเหม็น และเป็นภาระในการตักไปทิ้ง เพราะไม่สามารถปล่อยทิ้งไปกับน้ำที่ไหลล้นสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้ ดูรายละเอียดบ่อดักไขมัน

        การแก้ปัญหาด้วยการใช้แบคทีเรีย เข้าไปช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นและย่อยสลายจึงเป็นวิธีที่สะดวกและง่ายต่อการแก้ปัญหา เพราะแบคทีเรียจะช่วยย่อยไขมันให้ลดปริมาณลงได้ หมดปัญหาเรื่องกลิ่นและการต้องตักไปทิ้ง  แต่ต้องคำนึงถึงการใช้น้ำยาล้างจานประกอบไปด้วยเช่นเดียวกัน เพราะเป็นสารเคมี อาจทำให้แบคทีเรียทำงานได้ไม่เต็มที่

       การใช้แบคทีเรียกำจัดไขมันในบ่อดัก  จะต้องใช้เวลานานกว่าใช้ในระบบเซพติก  และควรต้องตักไขมันทิ้งครั้งแรกก่อนการใช้แบคทีเรีย    จากนั้นจึงเทผงแบคทีเรียให้คลุกเคล้ากับน้ำในบ่อดัก  เสียก่อนเพื่อเพิ่มจำนวนแบคทีเรีย และกระตุ้นให้เชื้อทำงาน และจากนั้น เมื่อมีไขมันใหม่ลงไปในบ่อก็จะถูกย่อยโดยง่าย ปริมาณไขมันจากการสะสมจะน้อยลงกว่าที่เคยเป็น ทำเช่นก็สามารถแก้ปัญหาได้ และควรใช้เป็นประจำ
 


บ่อดักไขมัน(Grease Trap)

              ไบโอไดเจส....เป็นแบคทีเรียเข้มข้น ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วว่ามีความปลอดภัย เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ คัดเลือกเฉพาะสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับการ
     ทำงานในลักษณะที่สภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนหรือมีเพียงเล็กน้อย
 ก็สามารถทำงานได้ เป็นการแก้ปัญหาโดยวิธีชีวภาพ หลีกเลี่ยงจากการใช้สารเคมีซึ่งเป็นโทษต่อผู้ใช้  การทำงานของ
     แบคทีเรียจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
ก็ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นกลาง  ไม่มีสภาพเป็นกรดจัด หรือมีสารเคมีปะปน   ดังนั้น จึงไม่ควรใช้ร่วมกับสารเคมี  แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้ ก็ควรทิ้ง
     ระยะห่าง
 3
วัน เพื่อรอให้สารเคมีสลายฤทธิ์ก่อนแล้วจึงใช้แบคทีเรีย มิฉะนั้นอาจไม่ได้ผลดังต้องการ    

      ไบโอไดเจส
1 ซอง มีน้ำหนักสุทธิ  1000 กรัม มีปริมาณเชื้อ 108 CFU/G 

      อัตราการใช้

      กรณีส้วมหรือห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น
: ใช้  100-200 กรัม เทลงในโถส้วมแล้วราดน้ำหรือกดชักโครกลงไป ใช้เป็นประจำ 15-30 วัน/ครั้ง
      กรณีส้วมเต็มหรืออุดตัน
: ใช้ 100-200 กรัม ซอง ละลายน้ำ ประมาณ  5 ลิตร ค่อยๆเทลงในโถส้วม จนหมด และควรหยุดใช้ส้วมสักระยะ  ใช้ต่อเนื่องทุกๆ 7-15 วัน/ครั้ง
      กรณีท่อระบายน้ำอุดตัน
ใช้ 100 กรัม ละลายน้ำ 2 ลิตร คนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ประมาณ 6 ชั่วโมง แล้วรินเอาแต่น้ำใสๆ เทลงในท่อ ใช้ต่อเนื่องจากครั้งแรก 3-7 วัน/ครั้ง หลังจากนั้น 30 วัน/ครั้ง
      กรณีบ่อดักไขมัน
ใช้ 100 ซอง ละลายน้ำ 1 ลิตร  เทลงในบ่อดักไขมันให้หมด (ใช้หลังจากตักไขมันทิ้งแล้ว) ใช้ประจำทุกๆ 7-15 วัน/ครั้ง

     
****ข้อควรระวัง อย่าใช้ร่วมกับสารเคมี เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพลดลง ถ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีก็ต้องรอ 3 วัน หลังจากใช้สารเคมีแล้วจึงใช้จุลินทรีย์

 


  ไบโอไดเจส
1 ซอง  ราคา 450.- บาท (ค่าขนส่งทาง EMS 60.- บาท)
กรณีต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย มีชนิดบรรจุลังละ 12
ซอง มีส่วนลดการค้าที่สามารถทำเป็นธุรกิจส่วนตัวได้

  

 
อุปก
    Action Panel Menu/แถบเมนูทำการสำหรับลูกค้า                                                                                                                 (ท่านสามารถทำการต่างๆ ได้ จากเมนูด้านล่างนี้)
    ดูวิธีการสั่งซื้อ  สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต    ขอใบเสนอราคา    ดูรายชื่อลูกค้า   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 084-014 2094 (จันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.00, เสาร์ 08.30 - 12.00 )

l หน้าแรก  l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อกับเรา l วิธีการสั่งซื้อ l สินค้าราคาพิเศษ l คำถามที่พบบ่อย l
   waterindex.com E-Commerce registration No.3160101838097

   

รณ์วิเคราะห์น้ำ พีเอช

ออกซิเจน สารหนู คลอรีน  บีโอดี เครื่องมือ คอนดัค อีซี กระด้าง อุณหภูมิ ขุ่นใส
ทีดีเอส แอมโมเนีย ไนไตรท์