ประเภทผลิตภัณฑ์ >Anemometer/Air Flow/ Air Pressure/Thermo-Anemometer/Airflow/ เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความเร็วลม ระบบดิจิตอ
    (Digital Omni-directional Windmeter)

รหัสสินค้า : Code

   ANM-AM-EOLE-1 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Air Velocity/TIME

EC

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

11,300.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
NEW DIGITAL ANEMOMETER WITH MIN/MAX/AVERAGE/TIME : EOLE-1
(AHJ-503)
     The SKYWATCH EOLE and METEOS, our popular omni-directional windmeters, have been completely redesigned for 2009. Our Swiss-designed three-cup anemometer is accurate in minimal winds, yet robust enough for the strongest winds. Waterproof, the Eole and Meteos also float making them ideal instruments for the harshest marine environments. Ideal for situations when measuring windspeeds hands-free is necessary.


FEATURES :

• Three cup Omni-Directional Impeller
• User Selectable Averaging Period - from 3 seconds to 24 hours
• EL Backlight
• Waterproof
• Floats
• 2 AA Batteries
• Aluminum Base for Tripod Attachment
• Protective Cap
• Full One Year Warranty


      
เครื่องวัดความเร็วลม เลือกหน่วยความเร็วลมได้ km/h, mph, fps, m/s, knots, Beaufort
      
มีความแม่นยำสูง
      
สามารถอ่านค่าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องพะวงเรื่องทิศทางลมกับใบพัด
      
สามารถแสดงค่าสูงสุด (Max)
       แสดงเฉลี่ยได้ (Average)

     
  ปิดเครื่องอัตโนมัติ
     
  ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA x 2 ก้อน
    
      
มีความแม่นยำสูง

 

   
    SPECIFICATIONS :
 

Air Velocity

Units Range   Accuracy
Km/hr 4.0 -160 ±4%
MPH 0.7 -100 ±4%

km/h, mph, fps, m/s, knots, Beaufort : selectable

 Dimensions :                 65 x 65 x 235 mm
 Weight :                       235 g
 

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัดรุ่น AM-030TWV(AHJ-503)
2.  ใบพัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม. 1 อัน
3.  แบตเตอรี่ ขนาด 9
V   1 ก้อน
4.  คู่มือการใช้งาน
 
   
    เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ AM-030TWV : (AHJ-503) :

 - เครื่องวัดความเร็วลม และอุณหภูมิ
 - มีความแม่นยำสูง
 - สามารถค้างค่า Data ได้
 - สามารถดูต่ำสุด-สูงสูดได้ (Min-Max)
 -
แสดงหน่วยความเร็วเป็น m/s, ft/min, km/h, MPH และ Knots
 -
ปิดเครื่องอัตโนมัติ
 - มีไฟสว่างหน้าจอดูในที่มืดได้
 - ใบพัดขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม. คอใบพัดหมุนได้รอบทิศทาง 360 องศา
 
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9V 1 ก้อน
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer