ประเภทผลิตภัณฑ์ >Anemometer/Air Flow/ Air Pressure/Thermo-Anemometer/Airflow/ เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดอุณหภูมิ ระบบดิจิตอล
      (Digital Thermo-Anemometer)
 

รหัสสินค้า : Code

    ANM-AR-5UMM

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Air Velocity/C

 CE

1 ปี

 
 
Anemometer  Thermo-Anemometer  เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดอากาศ มิเตอร์วัดความเร็วลม                        
 
   
 


 

   
FEATURES
1. Wind speed and Temperature measurement
2. Wind chill indication
3. Temperature display in C & F
4. Different wind speed measurement unit
5. Measure wind speed in : Current/Average/Max
6. Low battery warning
7. LCD Back-light
8. Auto/Manual off

SPECIFICATION :

  Operation conditions :
     Humidity : <90%RH,  Temperature : -10 °C to 45 °C

   Storage conditions : Temperature : -40 °C to 60 °C

   Measuring ranges :
     Units : Selectable M/S, ft/min, knots, KM/h, Mph
     Ranges :  M/s  0 - 30
                    Resolution 0.1, Accuracy ±5%                   
                    Max. Min. measurement

      Wind temperature ranges : -10 -45 C
                   
Resolution 0.2, Accuracy ±2 C                   
                   

  Power : 1 x CR2032 3.0V battery

      
เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ
      
มีความแม่นยำสูง
      
แสดงค่า Cu/Max/Average
     
  แสดงหน่วยความเร็วเป็น m/s, ft/min, km/h, MPH และ Knots
      

 

Specifications

Air Velocity
Units Range Resolution

     Accuracy

 m/s  0 - 30  0.1  ±5%
 ft/min  0 - 5860  19  ±5% 
 km/h  0 - 90  0.3  ±5% 
 MPH  0 - 65  0.2  ±5%
 Knots  0 - 55  0.2  ±5% 

                                                  Temperature

 °C  -10 to +45 C  0.2  ±2 °C
 °F   14 to 113 F  0.36  ±3.6 °F
  Dimensions :                100 x 40 18 mm
  Display size :                30 x 23 mm
  Fan Diameter :             25 mm
  Weight :                       52 g
       
       
     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 

 

 

 

 

 

     
       

 

เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer