ประเภทผลิตภัณฑ์ >Anemometer/Air Flow/ Air Pressure/Thermo-Anemometer/Airflow/ เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความเร็วลม/อุณหภูมิ/ความชื้น
      (RH/Temp Anemometer Pen)
 

รหัสสินค้า : Code

    ANM-850021

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Air Velocity/C/RH

 CE

1 ปี

 
 
   Anemometer  Thermo-Anemometer  เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดอากาศ มิเตอร์วัดความเร็วลม                        
   
 


 

RH ANEMOMETER PEN 850021

         Measure multiple environmental parameters with a single self-contained pen-style meter. Ideal for field studies and HVAC. Measures wind speed in four units of measure, temperature in ºC & ºF, humidity, and dew point. Model 850022 also measures barometric pressure in three units of measure. Both models display two parameters simultaneously and indicate when batteries are low. Also feature hold, min-max and auto power-off.

Come ready to use with four AAA batteries and a soft carrying case with belt loop.

Weight: 6.5oz (182g) with batteries.
Dimension: 7¾” x ¾” (205 x 48 mm). 


      
เครื่องวัดความเร็วลม วัดความชื้น และอุณหภูมิ
     
  อุณหภูมิ สามารถวัดเป็น Dew point ได้
      
มีความแม่นยำสูง แสดงค่าอุณหภูมิเป็น C หรือ F ได้
      
  แสดงหน่วยความเร็วเป็น m/s, ft/min, km/h, MPH และ Knots

Specifications

Air Velocity
Units Range Resolution

     Accuracy

 m/s  0.4 - 30.00   0.1  ±3%  ±0.20 m/s
 ft/min  80 - 5910   1  ±3%  ±40 ft/min
 km/h  1.4 - 108   0.1  ±3%  ±0.8 km/h
 MPH  0.9 - 67   0.1  ±3%  ±0.4 MPH
 Knots  0.8 - 58   0.1  ±3%  ±0.4 knots

                                                  Humidity

 RH   10 to 95%  0.1  ±3% RH

                                                  Temperature

 °C   0  to 50  0.1  ±1.5 °C
 Dew Point °C   -26  to 48  0.01  ±1.5 °C
 °F   32 to 122  0.1  ±3.0 °F
 Dew Point °F   -14 to 120  0.01  ±3.0 °F
  Dimensions :                 205 x 48  mm
  Weight :                       182 g
       
     

ราคาขาย-Sales Price

   ราคาขายต่อหน่วย/บาท  

9,750.00

  บาท
   Promotion Discount  10%  

975.00

  บาท
   าคาสุทธิ์/บาท  

8,775.00

  บาืท  (ยังไม่รวม VAT7%)
  ***ส่วนลดพิเศษนี้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

 

เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม Anemometer