ประเภทผลิตภัณฑ์ >Anemometer/Air Flow/ Air Pressure/Thermo-Anemometer/Airflow/ เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความเร็วลม-ปริมาตร เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดทิศทางลม
  เครื่องวัดสเกลโบฟอร์ต
    (Digital Multifunction Air Velocity/Air Flow/Volume/Wind Direction/Beaufort
    Scale and Temp Meter
)

รหัสสินค้า : Code

   ANM-AM-VWD-3C Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Air Velocity/C/Air flow/Wind direction

 CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

5,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
DIGITAL MULTIFUNCTION WIND SPEED/WIND DIRECTION/TEMP METER : AM-VWD-3C

         This anemometer and even more enhance to bring you our newest portable anemometer weather station tool. A Directional Speed thru the used of directional sensor probe had been added to the meter. This directional sensor probe can provide a wind direction measuring range of 16 direction with 22.5° resolution. Plus, the wind vane of AM-4836V has been replaced with 3-cup type sensor velocity probe that measures the velocity of wind. This type of sensor is intended for general long-term maintenance free operation and is a freestanding device for measuring air velocity when mounted. These two detachable probes that has been added are equipped with sensitive sensors that even the lightest breeze can be detected. This device is extremely accurate at measuring wind levels and direction, as well as temperature. Its advanced technology measure the Air Flow, Air Direction, and Air Velocity like any anemometer along with calculating the Beaufort Scale and estimating the Wave Height based on the wind measurement. Probes are equipped with hole for mounting for optimal stability and more accurate results. Just a single push of a button and it can display different unit of measurements instantly. The meter is also capable of Holding, Saving, Retrieving and Deleting 24 groups of memorized data. It uses LSI Microsprocessor advanced microprocessor technology guarantees the highest level of accuracy over the entire temperature range.

Usage & Applications:
A precision instrument that has a variety of practical applications including data collections for weather analysis, weather forecast, collection of the weather datum for outdoor busywork, navigation, marine applications, environment monitor for ventilation systems & ducts, installation, data collection for boiler, refrigeration industry, fire department, for outdoor people such as sailors, trekkers, para gliders, skiers, golfers, balloonists, hang gliders, windsurfers, weather enthusiast, lovers of kiteflying, kite-surfing, paragliding, environment monitor, and many others navigation measurement.

Standardizations:
It bears the CE marking that certifies its compliance with the essential health standards and safety requirements set out by the European Directives, thus your safety while using the AM-4836C is assured.

Features

 • Has CE marking, conforms with the essential health and safety requirements set out by the European Directives
 • Uses sensitive directional and 3-cup type sensor probes
 • Equipped with Maximum Value Data Hold feature
 • It can memorize 24 groups of obtained data and capable to recall the data from the meter at anytime
 • With precised measurements of 
  **** Speed in selectable units such as meter/second, kilometers/hour, feet/minute & knots
  **** Flow in selectable units such as cubic meters/minute & cubic feet/minute
  **** 
  Temperature in selectable units such as fahrenheit & celsius
  ***
  * 
  Direction in 16 directions at 22.5° resolution
 • With easy to read LCD screen with vivid blue backlighting that can be switch On and OFF
 • With 0-9 minutes Auto-Switch Off set by users
 • It can provide highly accurate measurements with only 4 pcs of 1.5 batteries 
   
 • With FREE protective carrying case with rubber and inside contours, fits instrument perfectly. When closed, it then sandwiched between rubber to achieve optimum shock absorption

      This advanced item can determine the following useful measurement data:
      a.   Air Velocity
      b.   Air Flow
      c.   Beaufort Scale
      d.   Wind direction
      e.   Air Temperature
 

Specifications

General Specifications
 • LCD display : 4 digits, 0.5" (13mm) LCD
 • Measurement units

                  a.   Air Velocity : m/s, km/h, ft/min, knots
                  b.   Air Flow : CMM (m
3 / min) ; CFM (ft / min)  
                  c.   Beafort Scale : Force
                  d.   Wind direction 0-360
                  e.   Temp :  °C  and  °F

 • Maximum value data hold feature
 • Can memorize 24 groups of obtained data and be able to recall from the meter at anytime.
 • Sampling rate : reading per second approx.
 • Air velocity / flow sensor : Conventional angled vane arms with low friction ball bearing
 • Temperature sensor : Precision thermistor
 • Automatic power off : 0 - 9 minutes set by users
 • Operating Temperature : 0 °C  to 50 °C (32 °F to 122 °F)
 • Operating Humidity : Max. 80% RH
 • Power Supply : 4 x 1.5 AAA size (not included)
 • Item weight : 260g (after inserting batteries and including probe)
 • Item dimensions : 156 x 67 x 28 mm (6.1 x 2.6 x 1.1")
   
   
   

SPECIFICATIONS :
 

Measurement Range

Resolution

Accuracy

Air Velocity 80 to 8,860 ft/min
0.40 to 45.0 m/s
1.4 to 162.0 km/h
0.8 to 88.0 knots
0.1 ft/min
0.1 m/s
0.1 km/h
0.1 knots
±(2%+0.1 ft/min)
±(2%+0.1 m/s)
±(2%+0.1 km/h)
±(2%+0.1 knots)
Temperature
 
32° to 140 °F
0° to 60 °C
0.1 F
0.1 C
0.9 °F
0.5 °C
Air Flow
CMM(Cubic-meters)
CFM(Cubic ft/min)

0-9999 m3/min
0-9999 ft3/min

0.001 to 1
0.001 to 1

0 to 9,999 m2/min
0 to 9,999 ft2/min
 Beaufort Scale 0 -12 0.1 ±0.5
 Wind Direction 0 - 360° 22.5° ±22.5°

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
2.  เซ็นเซอร์วัดลม(3 ถ้วย)
 1 ชุด
3.  เซ็นเซอร์วัดทิศทางลม  1 ชุด
3.  แบตเตอรี่ขนาด 1.5V  AAA 4 ก้อน
4
กล่องใส่เครื่องมืออย่างดี
5.  คู่มือการใช้งาน

 
   
    เครื่องวัดความเร็วลม ปริมาตรลม และอุณหภูมิ VWD-3C :

     ครื่องวัดความเร็วลม-ปริมาตร ครื่องวัดทิศทางลม เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดสเกลโบฟอร์ต และเครื่องวัดความสูงคลื่น พร้อมชุดหัววัด 2 ชุด และกระเป๋าใส่เครื่องมือ  

 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer