ประเภทผลิตภัณฑ์ >Alcohol Meter/Alcohol Breath Testers/เครื่องวัดแอลกอฮอล์  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดแอลกอฮอล์ ชนิดเป่าระบบดิจิตอล
      (Handheld Alcohol Breathalyzer )
 

รหัสสินค้า : Code

    AHM-AlcoHawk Precision

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Alcohol in blood

 NHTSA/DOT

1 ปี

 
 
 Alcohol Breath Tester  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์
 
 
 
  


 

 
     
With an elegant handheld design made of impact resistant abs material, the AlcoHawk Precision operates with a simple one-button function. The unit gives results quickly and acccurately and is an ideal solution for portable tester with professional quality. The Precision is equipped with a crisp, clear L.E.D. display. It has also been upgraded to feature a four-digit display with new technologies to improve its breath capture accuracy. This unit has been cleared for sale by the DOT/NHTSA as well as by the U.S. Food & Drug Administration.

AlcoHawk Precision™ Upgraded Features

Electric Pressure Sensor: The AlcoHawk Precision contains an electronic airflow sensor to ensure a deep lung sample is obtained. This is a vital new function because only samples of air from the deep lung are proportionate to blood alcohol content. This new innovative sensor ensures the user exhales through the mouthpiece with the required force over the 5 second exhale. This is an important feature for professional screening to prevent an intentional short exhale which could affect accuracy.

Sample Concentration Sensor: The AlcoHawk Precision contains a software upgrade to allow the unit to track if an even alcohol concentration is detected in the sample. This cutting edge technology serves as another check of sample integrity.

Expanded Digital Display: The AlcoHawk Precision has an L.E.D. display that has been expanded to a 4-digit display. This allows the user to see the final check digit to allow expanded readout monitoring.

Ergonomic Design: The AlcoHawk Precision was created with portability and handheld use in mind. Therefore it was designed with a molded grip and curves to fit in the hand for comfortable use in the field.
 

SPECIFICATIONS

  Detection Range   0.000 - 0.400% BAC
  Accuracy   ±0.01% BAC at 0.02 % BAC
  Operation   Single button
  Sensor   Sensitive Semiconductor
  Warmup time   15-60 seconds
  Response time   4-5 seconds
  Blowing time   5 seconds
  Display   LCD
  Dimensions   6  x 2 x 10 cm
  Weight   180 g

       เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดชนิดเป่า ระบบดิจิตอล แสดงผลเป็นตัวเลข สำหรับผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ต้องการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ คุณสมบัติเด่น
1.  ช่วงวัด 0.000 - 0.400
%BAC
2.  ความแม่นยำสูงและความละเอียดสูง 0.01%

3.  แถมหลอดเป่า 5 อัน

5.  พร้อมซองใส่เครื่องมือ และคู่มือ


 

       
     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

8,100.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

     

 

เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
เครื่องเป่าแอลกอฮอล์
เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
เครื่องเป่าแอลกอฮอล์
เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด