ประเภทผลิตภัณฑ์ >Alcohol Meter/Alcohol Breath Testers/เครื่องวัดแอลกอฮอล์  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์

ชื่อสินค้า : Product

   หลอดเป่าสำหรับเครื่องวัดแอลกอฮอล์
      (Mouthpeice for Alcohol Breath Tester)
 

รหัสสินค้า : Code

    MP-50

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Alcohol in blood

CE

1 ปี

 
 
  Alcohol Breath Tester  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์
     
 

 
FEATURES
  
  • Plastic mouthpieces 50 pcs
  • Fit the BACTrack Select S30, S50, S70, S-80
  • Fit the DA-3000, DA-5000
  • Removable
  • Washable

    หลอดเป่าสำหรับเครื่องวัดแอลกอฮอล์ ในเลือด ชนิดเป่า ใช้ได้กับเครื่อง รุ่น BACTrack S-30,
S-50, S-70, S-80
ละ Alsosens DA-3000, DA-5000
   
บรรจุถุงละ 50 หลอด

       
  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด เครื่องวัดแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์
 
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

3,750.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม