ประเภทผลิตภัณฑ์ >Rain Meter/Rain Gauge/เครื่องวัดระดับน้ำฝน เครื่องวัดน้ำฝน เครื่องวัดน้ำหยด มิเตอร์วัดน้ำฝน เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความเร็วลม ระบบดิจิตอล แบบ 3 ถ้วย
    (Inspeed Vortex Flex Wire Pole Mount Anemometer)

รหัสสินค้า : Code

   ANM-VORTEX-FW Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

wind speed

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

14,300.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
    INSPEED DIGITAL FLEX WIRE POLE MOUNT ANEMOMETER : VORTEX-FW

FEATURES :

      
 
This rugged anemometer with dual digital display handles speeds from 5 mph to over 125 mph. Comes with 25' (8m) of audio grade wire, with a 1/8" (2.5mm) jack connection to the display (unlike the Pole Mount anemometer which comes with exterior grade wire and no connector). The Vortex FlexWire anemometer is great for mobile use where AC power is not available. Pole not included.

        Knowing the wind speed is not only useful - it's informative and it's fun. The Vortex Pole Mount Anemometer is an inexpensive way to provide you with accurate wind speed in places where AC power may not be available

        Mount the head and rotor to your own pole or roof bracket, bring the wire in through a window or some other hole, and stick the display on the glass, a window, or anywhere you want. 
Connect the red & black wires and Voila!

        The Vortex Flexwire Pole Mount Anemometer display is a high quality, Sigma Sport bicycle computer.  Speed range is approx. 5 to around 150 mph, although the calibration has only been verified from 5 to 50 - we did not find a wind tunnel with 150 mph calibration facilities!  Check out the wind sensor specifications for details.  Battery life is around 1,000 hours of continuous use. Some we have tested on our home lasted for well over a year on the original batteries!
 
   
    SPECIFICATIONS :
SENSOR TYPE 3-Cup rotor
Reed switch/magnet provide 1 pulse per rotation.
ROTOR DIAMETER approx. 6 in (150 mm)
SPEED RANGE approx. 3 mph to 125+ mph (~5 kph to over 200 kph)
MOUNTING BRACKET Anemometer is supplied with an aluminum mounting bracket with 2 holes for screws.
Bracket is approx. 8" long. 
Designed to be mounted on top of a pole or bracket. 
Custom brackets available up request (offset, for example)
WIRE Standard length is 25 feet (8m)
Shorter lengths available on request
Wire can be extended using any 1/8" jack audio cables
DISPLAY Removable LCD Digital Display is a Cateye Velo8
Dual Display simutaneously shows CURRENT SPEED (top display)plus: 
MAX, AVERAGE, KM/MILES, or several other (bicycle-related) functions. 
Select
 mph or km/h (knots too if you wish

Provided with high strength self-adhesive Velcro pads for mounting the display
POWER CR2032 Coin Battery located in the display, not the rotor/head. 
Battery life 1 to 3 years of intermittent, occasional use. 
A few months to over a year of continuous use, depending on wind conditions and mode of use 
The display goes to low power mode when the wind speed drops to zero, 
or if removed from the bracket when not in use. Restart is automatic = as soon as the display detects a pulse from the wind sensor.
SPEED RESOLUTION Top Anemometer Display (Current Speed): 0.5 mph
Bottom Anemometer Display (Max, Average, etc.): 0.01 mph
DIGIT SIZE Top Anemometer Display (Current Speed): 10mm (approx. 1/2")
Bottom Anemometer Display (Max, Average, etc.): 5mm (approx. 1/4")
UPDATE RATE Approximately 1Hz (1 second)
ACCURACY +/- 1 mph or ~4% of reading, whichever is greater, between 10 to 50 mph
estimated within 4% of reading above 50 mph


 

 

Specifications

Range :
Accuracy :
Resolution :
Pole Height
:
Display :
Cable Length :
Cup Diameter :

  3  - 125 MPH,~5 kph to over 200 kph
  +/- 1MPH or 4%
  0.5 PMPH
  22 cm

  Digital LCD
  Flexwire 25 ft.
  5 cm each

 

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัดความเร็วลม 3 ถ้วย รุ่น Vortex พร้อมเสา 22 ซม.และสายเคเบิ้ลแบบมีแจ๊คต่อในตัว 25 ฟุต
2.  จอภาพแสดงผล
LCD รุ่น CATEYE VELO 8
3.  กรอบรองรับจอภาพ พร้อมสายต่อ
4.  แผ่นเกาะ 1 แผ่น
5.  คู่มือการใช้งาน


 

   
    เครื่องวัดความเร็วลมแบบ 3 ถ้วย VORTEX-FW :

เครื่องวัดความเร็วลม สำหรับติดตั้งบนเสาหรือบนรถ เรือ และสถานที่ทั่วไป วัดความเร็วตั้งแต่ 3 mph - > 125 mph พร้อมเครื่องวัดดิจิตอลและเคเบิ้ลพิเศษมีแจ๊คต่อพ่วง ยาว 25 ฟุต เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร หรือบนหลังคา หรือสามารถต่อเสาให้สูงขึ้นได้ โดยเดินสายและอ่านค่าความเร็วลม จากภายในอาคาร ทำจากวัสดุอย่างดี ทนทาน ต่อแดดและฝน ผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกา
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer