ประเภทผลิตภัณฑ์ >Rain Meter/Rain Gauge/เครื่องวัดระดับน้ำฝน เครื่องวัดน้ำฝน เครื่องวัดน้ำหยด มิเตอร์วัดน้ำฝน เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัด-บันทึกความเร็วลม ระบบดิจิตอล แบบ 3 ถ้วย
    (Inspeed Vortex Data Logger Pole Mount Anemometer)

รหัสสินค้า : Code

   ANM-VORTEX-DTL-FDK Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Wind Speed/Record

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

31,400.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
INSPEED DIGITAL DATA LOGGER MOUNT ANEMOMETER : VORTEX-DTL-FDK

FEATURES :


    
 This data logging kit is intended for field-based monitoring and storage of wind speed data. The kit includes an Inspeed Vortex Wind Sensor with 25 feet of wire, a MadgeTech Pulse101A battery-powered data logger, download software and cable, and a weather-proof enclosure for the data logger & display. The data logger includes a battery that will last up to 10 years. Collect and store 500,000 intervals of wind speed, download it with ease, and view it with MadgeTech software.

 
   
   

SPECIFICATIONS:

SENSOR TYPE 3-Cup rotor
Reed switch/magnet provide 1 pulse per rotation.
ROTOR DIAMETER approx. 6 in (150 mm)
SPEED RANGE approx. 3 mph to 125+ mph (~5 kph to over 200 kph)
MOUNTING BRACKET Anemometer is supplied with an aluminum mounting bracket with 2 holes for screws.
Bracket is approx. 8" long. 
Designed to be mounted on top of a pole or bracket.
 
WIRE Standard length is 25 feet (8m)
DISPLAY LCD Digital Display is a Cateye V
SPEED RESOLUTION Top Anemometer Display (Current Speed): 0.5 mph
Bottom Anemometer Display (Max, Average, etc.): 0.01 mph
DIGIT SIZE Top Anemometer Display (Current Speed): 10mm (approx. 1/2")
Bottom Anemometer Display (Max, Average, etc.): 5mm (approx. 1/4")
UPDATE RATE Approximately 1Hz (1 second)
ACCURACY +/- 1 mph or ~4% of reading, whichever is greater, between 10 to 50 mph
estimated within 4% of reading above 50 mph

Specifications

Range :
Data Memory :
Accuracy :
Resolution :
Pole Height
:
Display :
Cable Length :
Cup Diameter :

  3  - 125 MPH,~5 kph to over 200 kph
 
500,000 data
  +/- 1MPH or 4%
  0.5 PMPH
  22 cm

  Digital LCD
  25 ft.
  5 cm each

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัดความเร็วลม 3 ถ้วย รุ่น Vortex พร้อมเสาและสายเคเบิ้ล 25 ฟุต
2.  จอภาพแสดงผล
LCD
3.  ชุดบันทึก MadgeTech Pulse 101A พร้อมแบตเตอรี่
4.  กรอบใส่ชุดบันทึก
5.  สายเคเบิ้ล
USB สำหรับถ่านข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
6.  คู่มือการใช้งาน

 

   
    เครื่องวัด-บันทึกความเร็วลมแบบ 3 ถ้วย VORTEX-DTL-FDK :

เครื่องวัด-บันทึกความเร็วลม สำหรับติดตั้งบนเสาหรือบนรถ เรือ และสถานที่ทั่วไป วัดความเร็วตั้งแต่ 3 mph - > 125 mph บันทึกข้อมูลได้ 500,000 ข้อมูล พร้อมชุดบันทึก และเคเบิ้ลสำหรับต่อคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร หรือบนหลังคา โดยเดินสาย จากภายในอาคาร  ทำจากวัสดุอย่างดี ทนทาน ต่อแดดและฝน ผลิตภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกา
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer