ประเภทผลิตภัณฑ์ >Anemometer/Air Flow/ Air Pressure/Thermo-Anemometer/Airflow/ เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ ระบบดิจิตอล คอใบพัดหมุนได้
    (Digital Thermo-Anemometer with Twisted vane)

รหัสสินค้า : Code

   ANM-AM-030TWV  Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Air Velocity/Temp/C/F

EC

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

3,190.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
NEW DIGITAL ANEMOMETER/THERMOMETER WITH TWISTED VANE AM-030TWV
(AHJ-503)
     

FEATURES :

  Wind speed & Temperature measurement
  Wind speed units selectable 5 units, Temperature 2 units
  Back light LCD
   Data hold functions

  Auto power off
  Max. Min. measurement
   Wind speed : 0.40 M/S ~ 30.00 M/S
   Resolution : 0.01M/S
   Accuracy : +/- 3% or 05dgts
   Measuring unit :  M/S, ft/min, knots, KM/h, Mph
   Wind Tempeature : 0  C~ 50 C (32 ~ 122 F)


      
เครื่องวัดความเร็วลม และอุณหภูมิ
      
มีความแม่นยำสูง
      
สามารถค้างค่า Data ได้
      
สามารถดูค่าต่ำสุด-สูงสูดได้ (Min-Max Hold)
     
  แสดงหน่วยความเร็วเป็น m/s, ft/min, km/h, MPH และ Knots
      
แสดงหน่วยวัดอุณหภูมิเป็น C หรือ F ได้
     
  ปิดเครื่องอัตโนมัติ
      
มีไฟสว่างหน้าจอดูในที่มืดได้
       ใบพัดขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม. คอใบพัดหมุนได้รอบทิศทาง 360 องศา
     
  ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9V 1 ก้อน

 

   
    SPECIFICATIONS :
 

Air Velocity

Units Range Resolution   Accuracy
m/s 0.40 - 30.00  0.01 ±3
ft/min 80 - 5900  1 ±3%
Knots 0.8-58 0.1 ±3%
Km/hr 1.4-108.0 0.1 ±3%
MPH 0.9-67.0 0.1 ±3%

 km/h, MPH, Knots, ft/min, m/s : selectable

Temperature

°C  0 to + 50 C 0.1 C ±2 °C
°F   32 to 122  F 0.1 F  ±4 °F
 Dimensions :                 55 x 240.5 x 35 mm
 Weight :                       250 g
 

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัดรุ่น AM-030TWV(AHJ-503)
2.  ใบพัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม. 1 อัน
3.  แบตเตอรี่ ขนาด 9
V   1 ก้อน
4.  คู่มือการใช้งาน
 
   
    เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ AM-030TWV : (AHJ-503) :

 - เครื่องวัดความเร็วลม และอุณหภูมิ
 - มีความแม่นยำสูง
 - สามารถค้างค่า Data ได้
 - สามารถดูต่ำสุด-สูงสูดได้ (Min-Max)
 -
แสดงหน่วยความเร็วเป็น m/s, ft/min, km/h, MPH และ Knots
 -
ปิดเครื่องอัตโนมัติ
 - มีไฟสว่างหน้าจอดูในที่มืดได้
 - ใบพัดขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม. คอใบพัดหมุนได้รอบทิศทาง 360 องศา
 
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9V 1 ก้อน
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer