ประเภทผลิตภัณฑ์ >Alcohol Meter/Alcohol Breath Testers/เครื่องวัดแอลกอฮอล์  เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์
 
   

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดแอลกอฮอล์ ชนิดเป่า ระบบดิจิตอล
    (Digital Alcohol Breath Tester)

รหัสสินค้า : Code

   AHM-S-35 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Alcohol in blood

DOT/CE/FDA/NHTSA

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

5,290.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

     
 
   

DIGITAL ALCOHOL BREATH TESTER : S-35

FEATURES :

          The S35 Breathalyzer is BACtrack's newest, sleekest, and most convenient handheld breathalyzer!
 

The BACtrack S35 breathalyzer is one of the smallest, sleekest breathalyzers on the market. Designed in California with ease of use and style in mind, this tiny breathalyzer harnesses a powerful proprietary sensing technology and a specially tuned algorithm, delivering results with unheard of accuracy at this price point.

You won’t believe the comfort and security you feel with this tiny unit in your pocket. Just pull it out, turn it on, and blow into it for five seconds. Your estimated BAC will display on the cool, Caribbean blue LCD screen.

Its miniature size makes it easy to fit into your pocket for testing of yourself or your friends discreetly. Everyone will want to test themselves whether you’re at a party, bar, restaurant, or anywhere else alcohol is consumed. And you can trust the S35 because of BACtrack’s history and experience with personal and professional alcohol testers. 

Don't guesstimate your BAC based on how many drinks you've had or how you think you feel--use a BACtrack S35 and know where you stand.


Three digit display shows BAC test results in easily recognizable format
-
 Advanced semiconductor sensor provides trusted results
-
 Learn how drinking alcohol affects your Blood Alcohol Content and always make smart, informed decisions
-
 Ultra-portable design and unmistakable, palm-of-hand feel
-
 Three optional mouthpieces also included for multiple users.
-
 Wide test range – results displayed from 0.00-0.40 %BAC.
-
 Full One-Year Warranty and trusted BACtrack brand
-
 The BACtrack S35 is approved by the DOT / NTSA as a breath alcohol screening device and is FDA 510(k) cleared
 

   
    SPECIFICATIONS :
 
Dimensions 2.50 x 2.25 x 0.66 inches
Weight 1.7 oz (47g)
Mouthpieces 3 included
Battery 2 AAA batteries included
Battery Life Approximately 200-300 tests
Sensor Advance Semiconductor
Warmup Time 15-20 Seconds
Blowing Time 5 Seconds
Response Time 5 Seconds
BAC Range 0.00 - 0.40% BAC (Blood Alcohol Content)

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด ุ่น S-35
2.  หลอดเป่า 3 อัน
3.  แบตเตอรี่ขนาด
AAA 2 ก้อน

4.  คู่มือการใช้งาน

 
   
    เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ชนิดเป่า รุ่น S-35

เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดชนิดเป่า ระบบดิจิตอล แสดงผลเป็นตัวเลข สำหรับผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ต้องการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์  ขนาดเหมาะสำหรับพกติดตัว  หลอดเป่า 3 อัน แบตเตอรี่ 2 ก้อน (AAA batteries) และคู่มือ เครื่องได้รับมาตรฐาน DOT/CE/FDA/NHTSA
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer